Huvudmeny

Lärare i specialpedagogik/svenska för grundskolans senare år

270 hp, heltid 100%

Programinformation

Starttermin: HT 2010
Programkod: LSPES
Programtillfälleskod: LSPES10h
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Institutionen för pedagogik.
Programansvarig IOL
Studie- och karriärvägledare Susanne Fogelkvist

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan är ej fastställd

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Våren 2011

Lärare för grundskolans senare år/Svenska med didaktisk inriktning I
LSD011
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E23V1
Typ Obl.
Period 17 jan - 5 jun

Hösten 2011

Lärare för grundskolans senare år/Svenska med didaktisk inriktning II
LSD501
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E31H1
Typ Obl.
Period 29 aug - 15 jan

Våren 2012

Lärare för grundskolans senare år/Svenska med didaktisk inriktning I
LSD011
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E55V2
Typ Obl.
Period 16 jan - 3 jun
Lärare i specialpedagogik I: Specialpedagogik och utveckling av lärandemiljön
LSP011
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E60V2
Typ Obl.
Period 16 jan - 3 jun
Läraren och demokratin
LLD01B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E46V2
Typ Obl.
Period 16 jan - 3 jun

Hösten 2012

Internationella studier
LIS01A
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E77H2
Typ Valbar.
Period 3 sep - 20 jan
Lärare för grundskolans senare år/Svenska med didaktisk inriktning II
LSD501
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E75H2
Typ Valbar.
Period 3 sep - 20 jan
Lärare i specialpedagogik II: Hinder och möjligheter
LSP501
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E74H2
Typ Obl.
Period 3 sep - 20 jan
Specialisering: Bild
LSB011
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E67H2
Typ Valbar.
Period 3 sep - 20 jan
Specialisering: Musik
11SM10
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E68H2
Typ Valbar.
Period 3 sep - 20 jan
Specialisering: Specialpedagogik
LSP40A
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E69H2
Typ Valbar.
Period 3 sep - 20 jan

Våren 2013

Läraren och demokratin
LLD01B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E36V3
Typ Obl.
Period 21 jan - 9 jun

Hösten 2013

Specialisering: Lärare för grundskolans senare år/Engelska med didaktisk inriktning III
11ED90
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E62H3
Typ Obl.
Period 2 sep - 19 jan

Våren 2014

Lärare för grundskolans senare år/Svenska med didaktisk inriktning III
12SD00
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E52V4
Typ Obl.
Period 20 jan - 8 jun

Hösten 2014

Läraren och yrkesrollen: Att utforska pedagogisk verksamhet 2 - examensarbete
12AU36
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E28H4
Typ Obl.
Period 10 nov - 18 jan
Läraren och yrkesrollen: Lärarskap och ledarskap
12AU30
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E29H4
Typ Obl.
Period 1 sep - 9 nov