Huvudmeny

Magisterprogram i vårdvetenskap med inriktning mot akutsjukvård

60 hp, heltid 100% – distans

Programinformation

Starttermin: HT 2010
Programkod: VAMAS
Programtillfälleskod: VAMAS10h
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås - distans

Kontakt

Utbildningen ges vid Institutionen för vårdvetenskap.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: inst.vhb@hb.se.
Telefon: 033-435 401n - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.
Programansvarig Henrik Andersson
Studie- och karriärvägledare Emelie Källquist

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2010

Akutvård
62AA01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod T0001114
Typ Obl.
Period 30 aug - 16 jan
Vårdande bedömning vid akuta tillstånd inom akutsjukvård
62AV01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod T0001115
Typ Obl.
Period 30 aug - 16 jan

Våren 2011

Examensarbete i vårdvetenskap med inriktning mot akutsjukvård
62AX01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod F03V1
Typ Obl.
Period 28 mar - 5 jun
Professionsstärkande ledarskap
62AP01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod F02V1
Typ Obl.
Period 17 jan - 27 mar
Vetenskaplig metod - kvalitativa och kvantitativa ansatser
62AM01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod F01V1
Typ Obl.
Period 17 jan - 27 mar