Huvudmeny

Masterprogram i pedagogiskt arbete

120 hp, deltid 50%

Programinformation

Starttermin: HT 2010
Programkod: EMSPA
Programtillfälleskod: EMSPA10h
Studietakt: deltid 50%
Studietid: Eftermiddag/Kväll
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Institutionen för pedagogik.
Programansvarig JDM
Studie- och karriärvägledare Susanne Fogelkvist

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2010

Forsknings- och utvecklingsarbete inom utbildning
SFU003
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E11H0
Typ Obl.
Period 30 aug - 16 jan

Våren 2011

Utbildningars innehåll i relation till lärande
SUI003
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E50V1
Typ Obl.
Period 17 jan - 5 jun

Hösten 2011

Organisation och interaktion i utbildningar
SOI003
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E12H1
Typ Obl.
Period 29 aug - 15 jan

Våren 2012

Avancerade metoder för forskning i pedagogiskt arbete
12AF00
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E06V2
Typ Obl.
Period 16 jan - 3 jun
Forskningsöversikt i pedagogiskt arbete
12FO00
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E07V2
Typ Obl.
Period 16 jan - 3 jun
Undersökning i pedagogiskt arbete
SUN003
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E05V2
Typ Obl.
Period 16 jan - 3 jun

Hösten 2012

Vetenskapsteori i pedagogiskt arbete
12VP00
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E32H2
Typ Obl.
Period 3 sep - 20 jan

Våren 2013

Forskningsöversikt i pedagogiskt arbete
12FO00
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E09V3
Typ Valbar.
Period 21 jan - 9 jun

Hösten 2013

Pedagogiskt arbete - Läskurs
12PA01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E03H3
Typ Obl.
Period 2 sep - 19 jan

Våren 2014

Undersökning i pedagogiskt arbete II
12UN10
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E47V4
Typ Obl.
Period 20 jan - 8 jun