Huvudmeny

Organisations- och personalutvecklare i samhället

180 hp, heltid 100%

Programinformation

Starttermin: HT 2010
Programkod: SGOPU
Programtillfälleskod: SGOPU10h
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Institutionen för pedagogik.

Programadministratör Ewa Rolling
Studie- och karriärvägledare Susanne Fogelkvist
Biträdande programansvarig Tora Nord
Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2010

Arbetsorganisation, utveckling och lärande
SAU01A
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E01H0
Typ Obl.
Period 8 nov - 16 jan
Mångfald i arbetslivet
SML01A
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E36H0
Typ Obl.
Period 4 okt - 7 nov
Organisation, samhälle och individ
SOI01A
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E38H0
Typ Obl.
Period 30 aug - 3 okt

Våren 2011

Ekonomistyrning
11ES00
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E08V1
Typ Obl.
Period 2 maj - 5 jun
Grundläggande företagsekonomi
11FE00
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E11V1
Typ Obl.
Period 28 mar - 1 maj
Psykosociala aspekter
SPA01B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E39V1
Typ Obl.
Period 21 feb - 27 mar
Rekrytering
11RE00
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E40V1
Typ Obl.
Period 17 jan - 20 feb

Hösten 2011

Arbetsvetenskap 1A: Det moderna arbetslivets framväxt
SAB10A
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E45H1
Typ Valbar.
Period 29 aug - 2 okt
Arbetsvetenskap 1B: Arbetsliv och arbetsmarknad
SAB20A
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E46H1
Typ Valbar.
Period 3 okt - 6 nov
Arbetsvetenskap 1C: Arbetsvetenskapens klassiker
SAB30A
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E58H1
Typ Valbar.
Period 12 dec - 15 jan
Arbetsvetenskap 1D: Introduktion till vetenskapsteori och metod
SAB40A
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E47H1
Typ Valbar.
Period 7 nov - 11 dec
Psykologi 1A: Psykologins klassiska skolor och perspektiv
11OP10
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E48H1
Typ Valbar.
Period 29 aug - 2 okt
Psykologi 1B: Personlighet och intelligens
11OP20
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E60H1
Typ Valbar.
Period 3 okt - 6 nov
Psykologi 1C: Kognitiva perspektiv
11OP30
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E49H1
Typ Valbar.
Period 7 nov - 11 dec
Psykologi 1D: Socialpsykologi
11OP40
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E50H1
Typ Valbar.
Period 12 dec - 15 jan
Sociologi 1A: Sociologiska grundperspektiv
SOC10A
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E51H1
Typ Valbar.
Period 29 aug - 2 okt
Sociologi 1B: Välfärd och ojämlikhet
SOC20A
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E52H1
Typ Valbar.
Period 3 okt - 6 nov
Sociologi 1C: Modern sociologisk teori
SOC30A
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E53H1
Typ Valbar.
Period 12 dec - 15 jan
Sociologi 1D: Introduktion till vetenskapsteori och metod
SOC401
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E54H1
Typ Valbar.
Period 7 nov - 11 dec

Våren 2012

Arbetsvetenskap 1E: Organisation och ledarskap
SAB501
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E01V2
Typ Valbar.
Period 16 jan - 19 feb
Arbetsvetenskap 1F: Arbetets påverkan på samhälle, organisation och individ
SAB601
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod PED0962
Typ Valbar.
Period 20 feb - 25 mar
Arbetsvetenskap 1G: Kvantitativ och kvalitativ metod
11OA70
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E11V2
Typ Valbar.
Period 26 mar - 29 apr
Arbetsvetenskap 1H: Tillämpningsarbete
SAB801
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E12V2
Typ Valbar.
Period 30 apr - 3 jun
Psykologi 1E: Utveckling och hälsa
11OP50
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E13V2
Typ Valbar.
Period 16 jan - 19 feb
Psykologi 1F: Människans drivkrafter
SPS611
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E14V2
Typ Valbar.
Period 20 feb - 25 mar
Psykologi 1G: Kvantitativ metod
11OP70
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E15V2
Typ Valbar.
Period 26 mar - 29 apr
Psykologi 1H: Kvalitativ metod
11OP80
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E18V2
Typ Valbar.
Period 30 apr - 3 jun
Sociologi 1E: Socialpsykologi, modernitet och identitet
11OS50
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E19V2
Typ Valbar.
Period 16 jan - 19 feb
Sociologi 1F: Makrosociologi
SOC601
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E20V2
Typ Valbar.
Period 20 feb - 25 mar
Sociologi 1G: Kvantitativ och kvalitativ metod
11OS70
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E21V2
Typ Valbar.
Period 26 mar - 29 apr
Sociologi 1H: Tillämpningsarbete
SOC801
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E22V2
Typ Valbar.
Period 30 apr - 3 jun

Hösten 2012

Arbetsvetenskap 2A: Identitet och styrning i dagens arbetsliv
SAB102
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E08H2
Typ Valbar.
Period 3 sep - 7 okt
Arbetsvetenskap 2B: Samhällsvetenskaplig metod
11OA95
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E09H2
Typ Valbar.
Period 8 okt - 11 nov
Arbetsvetenskap 2C: Uppsats
SAB312
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E10H2
Typ Valbar.
Period 12 nov - 20 jan
Psykologi 2A: Forskningsmetod
11OP90
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E15H2
Typ Valbar.
Period 3 sep - 7 okt
Psykologi 2A: Perspektiv på människa och vetenskap
11OP95
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E16H2
Typ Valbar.
Period 8 okt - 11 nov
Psykologi 2B: Uppsats
SPS212
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E17H2
Typ Valbar.
Period 12 nov - 20 jan
Sociologi 2A: Identitet och styrning i dagens arbetsliv
SOC102
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E22H2
Typ Valbar.
Period 3 sep - 7 okt
Sociologi 2B: Samhällsvetenskaplig metod
11OS95
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E23H2
Typ Valbar.
Period 8 okt - 11 nov
Sociologi 2C: Uppsats
SOC312
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E24H2
Typ Valbar.
Period 12 nov - 20 jan

Våren 2013

Arbetsrätt
JAR101
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E40V3
Typ Obl.
Period 21 jan - 31 mar
Projektarbete
SPR002
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E41V3
Typ Obl.
Period 1 apr - 5 maj
Utvärdering
SUT002
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E42V3
Typ Obl.
Period 6 maj - 9 jun