Huvudmeny

Sjuksköterskeutbildning

180 hp, heltid 100%

Programinformation

Starttermin: HT 2010
Programkod: GSJUK
Programtillfälleskod: GSJUK10h
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Institutionen för vårdvetenskap.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: inst.vhb@hb.se.
Telefon: 033-435 401n - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.
Programansvarig Ingela Rydström
Programadministratör ysz
Studie- och karriärvägledare Emelie Källquist

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2010

Humanbiologi
MHU011
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod T0000912
Typ Obl.
Period 8 nov - 16 jan
Introduktion till vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad
VVI011
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod T0000911
Typ Obl.
Period 30 aug - 7 nov

Våren 2011

Klinisk omvårdnad: Allmän omvårdnad
61SA01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod T0000914
Typ Obl.
Period 7 feb - 5 jun
Mikrobiologi och vårdhygien
61SM01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod T0000913
Typ Obl.
Period 17 jan - 6 feb

Hösten 2011

Farmakologi och läkemedelsräkning
61SF01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod T0000916
Typ Obl.
Period 10 okt - 20 nov
Klinisk medicin: Somatisk ohälsa och sjukdom
61SO01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod T0000915
Typ Obl.
Period 29 aug - 9 okt
Klinisk omvårdnad: Somatisk hälsa, ohälsa och sjukdom
61SH01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod T0000917
Typ Obl.
Period 21 nov - 15 jan

Våren 2012

Klinisk medicin: Psykisk ohälsa och sjukdom
61SÄ01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod T0000919
Typ Obl.
Period 16 jan - 3 jun
Klinisk omvårdnad: Psykisk hälsa, ohälsa och sjukdom
61SP01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod T0000920
Typ Obl.
Period 16 jan - 3 jun
Klinisk omvårdnad: Somatisk hälsa, ohälsa och sjukdom
61SH01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod T0000918
Typ Obl.
Period 16 jan - 3 jun

Hösten 2012

Klinisk medicin: Multifaktoriell ohälsa och sjukdom
61SU01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod T0000923
Typ Obl.
Period 24 dec - 20 jan
Klinisk omvårdnad: Hälsobefrämjande och förebyggande vård
61SÖ01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod T0000922
Typ Obl.
Period 3 sep - 23 dec
Komplex vård
61SK01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod T0000921
Typ Obl.
Period 3 sep - 23 dec
Omvårdnad av patienter med sviktande vitala funktioner
61SV01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod T0000924
Typ Valbar.
Period 3 sep - 7 okt
Pediatrisk omvårdnad
61SD01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod T0000926
Typ Valbar.
Period 19 nov - 23 dec
Smärta och smärtlindring
61SS01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod T0000925
Typ Valbar.
Period 15 okt - 18 nov

Våren 2013

Examensarbete
61SX01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod T0000928
Typ Obl.
Period 25 feb - 9 jun
Slutexaminationer i klinisk omvårdnad
61SL01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod T0000929
Typ Obl.
Period 18 feb - 9 jun
Vetenskaplig teori och metod
61ST01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod T0000927
Typ Obl.
Period 21 jan - 24 feb