Huvudmeny

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot distriktssköterska

75 hp, heltid 100% – distans

Programinformation

Starttermin: HT 2010
Programkod: GDIST
Programtillfälleskod: GDIST10h
Studietakt: heltid 100%

Studieort: Borås - distans

Kontakt

Utbildningen ges vid Institutionen för vårdvetenskap.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: inst.vhb@hb.se.
Telefon: 033-435 401n - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.
Programansvarig ebb
Studie- och karriärvägledare Emelie Källquist

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2010

Allmänmedicin innefattande allmän och speciell farmakologi
62DA01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod T0001006
Typ Obl.
Period 30 aug - 16 jan
Folkhälsa och folkhälsoarbete
62DF01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod T0001004
Typ Obl.
Period 30 aug - 7 nov
Ledarskap och vårdutveckling
62DL01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod T0001005
Typ Obl.
Period 8 nov - 16 jan

Våren 2011

Familjehälsovård med inriktning mot barnhälsovård och skolhälsovård
62DB01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod T0001007
Typ Obl.
Period 17 jan - 5 jun
Familjehälsovård med inriktning mot vuxna och äldre inkl. förskrivning av förbrukningsartiklar och tekniska hjälpmedel
62DÄ01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod T0001008
Typ Obl.
Period 17 jan - 5 jun

Hösten 2011

Examensarbete med inriktning mot distriktssköterskans arbete
62DX01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod T0001009
Typ Obl.
Period 29 aug - 6 nov