Huvudmeny

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot intensivvård

60 hp, heltid 100%

Programinformation

Starttermin: HT 2010
Programkod: GINTE
Programtillfälleskod: GINTE10h
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Institutionen för vårdvetenskap.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: inst.vhb@hb.se.
Telefon: 033-435 401n - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.
Programansvarig Jonas Karlsson
Studie- och karriärvägledare Emelie Källquist

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2010

Akutmedicin
62KA01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod T0000950
Typ Obl.
Period 30 aug - 16 jan
Intensivvårdsteknik
62II01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod T0000962
Typ Obl.
Period 8 nov - 16 jan
Vårdande bedömning inom intensivvård
62IV01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod T0000961
Typ Obl.
Period 30 aug - 7 nov

Våren 2011

Examensarbete med inriktning mot intensivvård
62IX01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod T0000964
Typ Obl.
Period 17 jan - 5 jun
Omvårdnad inom intensivvård
62IO01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod T0000963
Typ Obl.
Period 31 jan - 10 apr