Huvudmeny

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot psykiatrisk vård

60 hp, deltid 50%

Programinformation

Starttermin: HT 2010
Programkod: GPSYK
Programtillfälleskod: GPSYK10h
Studietakt: deltid 50%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Institutionen för vårdvetenskap.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: inst.vhb@hb.se.
Telefon: 033-435 401n - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.
Programansvarig Gunilla Carlsson
Programadministratör Irene Höglund Lammassaari
Studie- och karriärvägledare Emelie Källquist

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2010

Psykiatri
62PP02
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod T0001093
Typ Obl.
Period 8 nov - 16 jan
Reflekterat vårdande och lärande på vårdvetenskaplig grund
62PR01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod T0001091
Typ Obl.
Period 30 aug - 7 nov

Våren 2011

Kvalitativ metod med livsvärldsteoretisk grund
62LM01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod T0001102
Typ Valbar.
Period 28 mar - 5 jun
Psykiatrisk omvårdnad
62PO01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod T0001095
Typ Obl.
Period 17 jan - 27 mar

Hösten 2011

Klinisk omvårdnad med inriktning mot psykiatrisk vård
62PK01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod T0001104
Typ Obl.
Period 29 aug - 6 nov
Ledarskap och vårdutveckling med inriktning mot psykiatrisk vård
62PL01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod T0001110
Typ Obl.
Period 7 nov - 15 jan

Våren 2012

Examensarbete med inriktning mot psykiatrisk vård
62PX01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod T0001111
Typ Obl.
Period 16 jan - 3 jun