Huvudmeny

Textil produktutveckling med entreprenörs- och affärsinriktning

120 hp, heltid 100%

Programinformation

Starttermin: HT 2010
Programkod: DEPEN
Programtillfälleskod: DEPEN10h
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Institutionen Textilhögskolan.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: ths@hb.se.
Telefon: 033-435 401h - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.
Programansvarig Stig Nilsson

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan är ej fastställd

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2011

Funktionell textil
51FT01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D18H1
Typ Obl.
Period 7 nov - 15 jan
Textil fördjupning - innovation
51TF01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D19H1
Typ Obl.
Period 29 aug - 15 jan
Trikåteknik
TTV10A
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D20H1
Typ Obl.
Period 29 aug - 6 nov

Våren 2012

Entreprenörskap och affärsutveckling
SEA01B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D08V2
Typ Obl.
Period 16 jan - 25 mar
Projektbaserat textilt utvecklingsarbete
51UT01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D58V2
Typ Obl.
Period 26 mar - 3 jun

Hösten 2012

Färglära för produktutveckling
TFP011
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D110H
Typ Obl.
Period 1 okt - 11 nov
Hållbar textil utveckling
51HT01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D119H
Typ Obl.
Period 24 dec - 20 jan
Produktutveckling - Varukonstruktion
51PU02
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D95H2
Typ Obl.
Period 12 nov - 23 dec
Projektstyrning
51PS51
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D90H2
Typ Obl.
Period 3 sep - 30 sep
Textil projekt- och affärsutveckling
TPA012
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D85H2
Typ Obl.
Period 3 sep - 20 jan

Våren 2013

Digital produktvisualisering
51DV01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D22V3
Typ Obl.
Period 21 jan - 10 feb
Examensarbete i textil produktutveckling och entreprenörskap
TET012
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D28V3
Typ Obl.
Period 1 apr - 9 jun
Management och estetik med inriktning mot produktkommunikation
51SM01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D43V3
Typ Obl.
Period 11 feb - 31 mar
Vetenskaplig metod för textil produktutveckling
51MT01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D63V3
Typ Obl.
Period 4 mar - 31 mar