Huvudmeny

Bibliotekarie

180 hp, heltid 100%

Programinformation

Starttermin: HT 2011
Programkod: NGBIB
Programtillfälleskod: NGBIB11h
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: inst.bhs@hb.se .
Telefon: 033-435 401n - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)
Kursrapport_BIB11_BIB12_SocMed_V13.pdf
kursrapport_BIB11_BIB12_UtvUnderhWebbsidor_V13.pdf
Kursrapport_BIB11_Biblredskap_H13.pdf
Kursrapport_BIB11_FilesharingInternetPolitics_V13.pdf
Kursrapport_BIB11_Kandidatkurs_V14.pdf
Kursrapport_BIB11_KO3_V13.pdf
Kursrapport_BIB11_Projledning_V13.pdf

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2013

Automatiserade bibliotekssystem (ABS)
31BAB1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B07H3
Typ Valbar.
Period 7 okt - 6 nov
Barn, unga, läsning och samhället
31BUL1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B57H3
Typ Valbar.
Period 2 sep - 6 okt
Bibliotekens redskap och arbetsmetoder
31BRE1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B10H3
Typ Obl.
Period 7 nov - 17 jan
Elektronisk publicering med XHTML och CSS
31BEL1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B05H3
Typ Valbar.
Period 2 sep - 6 okt
Information Retrieval
31BIF1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B08H3
Typ Valbar.
Period 7 okt - 6 nov
Kulturpolitik
31BKU1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B45H3
Typ Valbar.
Period 7 okt - 10 nov
Utveckling och utvärdering av biblioteksverksamheter
31BUU1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B12H3
Typ Valbar.
Period 2 sep - 4 okt

Våren 2014

Biblioteks- och informationsvetenskapliga fältstudier 2
31BFÄ2
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B08V4
Typ Obl.
Period 20 jan - 19 feb
Kandidatuppsats
31BUP1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B37V4
Typ Obl.
Period 24 mar - 8 jun
Vetenskapsteori och forskningsmetoder II
31BVF2
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B28V4
Typ Obl.
Period 20 feb - 23 mar