Huvudmeny

Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode

120 hp, heltid 100%

Programinformation

Starttermin: HT 2011
Programkod: DTMBU
Programtillfälleskod: DTMBU11h
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a1@hb.se.
Telefon: 033-435 4011 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.
Programansvarig Agneta Nordlund Andersson

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2011

Företagsekonomi för butikschefer
SFB01A
Anm. kod D66H1
Typ Obl.
Period 29 aug - 6 nov
Grundläggande affärsmannaskap längs den textila värdekedjan
SGA011
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D23H1
Typ Obl.
Period 29 aug - 6 nov
Inköp och miljö
51MI01
Anm. kod D107H
Typ Obl.
Period 7 nov - 15 jan
Säljteknik och butikskommunikation
SSB01A
Anm. kod D67H1
Typ Obl.
Period 7 nov - 15 jan
Trikåteknik
TTV10A
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D62H1
Typ Obl.
Period 7 nov - 15 jan

Våren 2012

Ledarskap och kommunikation med presentationsteknik
51LK01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D60V2
Typ Obl.
Period 16 jan - 25 mar
Redovisningens grunder och tekniker
TRT011
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D36V2
Typ Obl.
Period 16 jan - 25 mar
Textil materiallära - grundkurs
51TG01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D37V2
Typ Obl.
Period 26 mar - 3 jun
Väveriteknik för Butikschefer
51VT01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D55V2
Typ Obl.
Period 26 mar - 3 jun

Hösten 2012

Färg och beredning med reklamationshantering
TFB03A
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D76H2
Typ Obl.
Period 3 sep - 11 nov
Inköp och miljö
51MI01
Anm. kod D116H
Typ Obl.
Period 12 nov - 20 jan
Konfektionsteknik med textil produktanalys
51PA01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D100H
Typ Obl.
Period 12 nov - 20 jan
Marknadsföring
51MA01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D105H
Typ Obl.
Period 3 sep - 11 nov

Våren 2013

Examensarbete för butikschefer, inriktning textil och mode
SEA02B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D25V3
Typ Obl.
Period 1 apr - 9 jun
Fältstudie för butikschefer
51FS01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D67V3
Typ Valbar.
Period 25 feb - 31 mar
Juridik för butikschefer
51JB01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D39V3
Typ Obl.
Period 21 jan - 24 feb
Strategisk marknadsföring
TMS021
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D53V3
Typ Valbar.
Period 25 feb - 31 mar

Hösten 2013

Framtidens modebutik
51FR01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D77H3
Typ Obl.
Period 2 sep - 10 nov
Ledarskap och hållbar textil utveckling
51LE10
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D78H3
Typ Obl.
Period 11 nov - 19 jan
Mode, kommunikation och detaljhandel
51MD01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D106H
Typ Obl.
Period 2 sep - 10 nov
Textilt management i ett detaljhandelsperspektiv
51LE50
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D79H3
Typ Obl.
Period 11 nov - 30 mar

Våren 2014

Examensarbete för butikschefer, kandidatexamen
51LE60
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D14V4
Typ Obl.
Period 31 mar - 8 jun
Textilt management i ett detaljhandelsperspektiv
51LE70
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D69V4
Typ Obl.
Period 20 jan - 30 mar
Textilt management i ett detaljhandelsperspektiv
51LE50
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D79H3
Typ Obl.
Period 20 jan - 30 mar
Vetenskaplig metod för butikschefer
51VB01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D61V4
Typ Obl.
Period 20 jan - 30 mar