Huvudmeny

Byggingenjör

180 hp, heltid 100%

Programinformation

Starttermin: HT 2011
Programkod: KBYGG
Programtillfälleskod: KBYGG11h
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Institutionen Ingenjörshögskolan.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: inst.ih@hb.se.
Telefon: 033-435 401n - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.
Programansvarig Kimmo Kurkinen

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2012

Byggnadsmaterial med statistik
41B10B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod TEKN0573
Typ Obl.
Period 3 sep - 28 okt
Byggnadsmekanik
TB051B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod TEKN0575
Typ Obl.
Period 29 okt - 23 dec
Byggnadsteknik
41B11B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod TEKN0574
Typ Obl.
Period 3 sep - 28 okt
Produktion I
TB061B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod TEKN0576
Typ Obl.
Period 29 okt - 23 dec

Våren 2013

Installationsteknik
TB081B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod TEKN0578
Typ Obl.
Period 21 jan - 24 mar
Konstruktionsteknik I
TB071B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod TEKN0577
Typ Obl.
Period 21 jan - 25 mar
Konstruktionsteknik II
TB091B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod TEKN0579
Typ Obl.
Period 25 mar - 9 jun
Projektteknik
TT141B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod TEKN0612
Typ Obl.
Period 25 mar - 9 jun

Hösten 2013

Anläggningsprojektering
TB131C
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C48H3
Typ Obl.
Period 2 sep - 27 okt
Byggnadsprojekt
TB121C
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C05H3
Typ Obl.
Period 28 okt - 22 dec
Byggnadsprojektering I
TB101B
Anm. kod C49H3
Typ Obl.
Period 2 sep - 27 okt
Flervariabelanalys
41E05B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C108H
Typ Valfri.
Period 28 okt - 23 mar
Geoteknik och geokonstruktion
TB111A
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C50H3
Typ Obl.
Period 28 okt - 22 dec

Våren 2014

Examensarbete i byggteknik
41B09E
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C20V4
Typ Obl.
Period 20 jan - 8 jun
Innemiljö
41B05C
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C38V4
Typ Obl.
Period 24 mar - 8 jun
Konstruktionsteknik III
TB161C
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C43V4
Typ Valbar.
Period 20 jan - 23 mar
Produktion II
TB151B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C67V4
Typ Valbar.
Period 20 jan - 23 mar