Huvudmeny

Civilekonomprogrammet

240 hp, heltid 100%

Programinformation

Starttermin: HT 2011
Programkod: ACEKO
Programtillfälleskod: ACEKO11h
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a1@hb.se.
Telefon: 033-435 4011 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.
Programansvarig Tina Carlson Ingdahl

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2011

Makroekonomi
SMA101
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod IDA01334
Typ Obl.
Period 29 aug - 6 nov
Organisationsdesign och managementrecept
SOM011
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod IDA01335
Typ Obl.
Period 29 aug - 6 nov
Redovisningens grunder och tekniker
SRT011
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod IDA01338
Typ Obl.
Period 7 nov - 15 jan
Statistik I
21ST1A
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod IDA01336
Typ Obl.
Period 7 nov - 15 jan

Våren 2012

Ekonomistyrning 1
SES01G
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod IDA01329
Typ Obl.
Period 26 mar - 3 jun
Internationell ekonomi
SIE01A
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod IDA01328
Typ Obl.
Period 26 mar - 3 jun
Marknadsföring för ekonomer
SMG011
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod IDA01327
Typ Obl.
Period 16 jan - 25 mar
Mikroekonomi
SMI01A
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod IDA01326
Typ Obl.
Period 16 jan - 25 mar

Hösten 2012

Affärsjuridik I
JAF021
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod IDA01297
Typ Obl.
Period 3 sep - 20 jan
Finansiell planering
SFI011
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod IDA01298
Typ Obl.
Period 2 sep - 10 nov
Strategisk marknadsföring
SSM011
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod IDA01299
Typ Obl.
Period 12 nov - 20 jan

Våren 2013

Externredovisning
SEX01B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod IDA01314
Typ Obl.
Period 1 apr - 9 jun
Finansiell ekonomi
SFE011
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod IDA01311
Typ Obl.
Period 21 jan - 31 mar
Kreativt management
SKM011
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod IDA01312
Typ Obl.
Period 21 jan - 31 mar
Statistik II
NST011
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod IDA01313
Typ Obl.
Period 1 apr - 9 jun

Hösten 2013

Balanserat management
SBM012
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A93H3
Typ Obl.
Period 2 sep - 20 jan
Direkt- och interaktiv marknadsföring
SDI022
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A17H3
Typ Obl.
Period 2 sep - 10 nov
Ekonomistyrning II
21EK1C
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A117H
Typ Valbar.
Period 11 nov - 19 jan
Finansieringsteori
SFI012
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A94H3
Gruppnamn REDO
Typ Valbar.
Period 2 sep - 10 nov
Marknadskommunikation
SMK012
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A95H3
Typ Obl.
Period 2 sep - 10 nov
Marknadsundersökning och marknadsanalys
SMM022
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A22H3
Typ Obl.
Period 11 nov - 20 jan
Performative Management Revision
SPV012
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A18H3
Typ Obl.
Period 2 sep - 20 jan
Redovisningens informationssystem
NRD021
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A96H3
Gruppnamn REDO
Typ Valbar.
Period 11 nov - 20 jan
Redovisningsteori och koncernredovisning
21RK2C
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A19H3
Gruppnamn REDO
Typ Valbar.
Period 2 sep - 10 nov
Skatterätt I
JSK01G
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A97H3
Gruppnamn REDO
Typ Valbar.
Period 2 sep - 20 jan
Tjänstemarknadsföring och servicelogik
STS032
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A98H3
Typ Obl.
Period 11 nov - 20 jan

Våren 2014

Affärsjuridik II
JAF211
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A40V4
Gruppnamn REDO
Typ Valbar.
Period 20 jan - 30 mar
Data Mining
22DM1D
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A21V4
Typ Obl.
Period 20 jan - 30 mar
Data Mining
22DM1D
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod IDA01431
Gruppnamn MFÖR
Typ Valbar.
Period 20 jan - 30 mar
Entreprenörskap och affärsutveckling
SEN012
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A53V4
Gruppnamn REDO
Typ Valbar.
Period 20 jan - 30 mar
Fallstudie i redovisningspraktik
21FP1C
Anm. kod A55V4
Gruppnamn REDO
Typ Obl.
Period 31 mar - 8 jun
Management och revision i professionella organisationer
SMO012
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A77V4
Gruppnamn REDO
Typ Valbar.
Period 20 jan - 30 mar
Performativ fallstudie i managementpraktik
21PF1C
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A81V4
Gruppnamn MANG
Typ Obl.
Period 31 mar - 8 jun
Projektorienterad och reflekterande marknadsföringspraktik
21PM1C
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A64V4
Typ Obl.
Period 31 mar - 8 jun

Hösten 2014

Analys och bedömning av företag och förvaltning
SAN023
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A80H4
Gruppnamn REDO
Typ Valbar.
Period 10 nov - 18 jan
Forskningsmetoder i företagsekonomi
22FF1D
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A74H4
Gruppnamn MANG
Typ Valbar.
Period 10 nov - 18 jan
Forskningsmetoder i företagsekonomi
22FF1D
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A74H4
Gruppnamn REDO
Typ Valbar.
Period 10 nov - 18 jan
Forskningsmetoder i företagsekonomi
22FF1D
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A74H4
Gruppnamn MFÖR
Typ Valbar.
Period 10 nov - 18 jan
Internationell redovisning
22IR1D
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A75H4
Gruppnamn REDO
Typ Valbar.
Period 1 sep - 9 nov
Konsumentbeteende
SKB013
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A76H4
Gruppnamn MFÖR
Typ Valbar.
Period 1 sep - 9 nov
Ledarskap och reflekterande etik
SLR013
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A77H4
Gruppnamn MANG
Typ Valbar.
Period 1 sep - 9 nov
Ledarskap och reflekterande etik
SLR013
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A77H4
Gruppnamn REDO
Typ Valbar.
Period 1 sep - 9 nov
Ledarskap och reflekterande etik
SLR013
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A77H4
Gruppnamn MFÖR
Typ Valbar.
Period 1 sep - 9 nov
Pragmatiskt förändringsledarskap
22PF1D
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A78H4
Gruppnamn MANG
Typ Valbar.
Period 1 sep - 18 jan
Relationsmarknadsföring och CRM
SRM013
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A79H4
Gruppnamn MFÖR
Typ Valbar.
Period 10 nov - 18 jan

Våren 2015

Självständigt arbete för civilekonomexamen
22SC3D
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A61V5
Gruppnamn REDO
Typ Obl.
Period 19 jan - 7 jun
Självständigt arbete för civilekonomexamen
22SC3D
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A61V5
Typ Obl.
Period 19 jan - 7 jun
Självständigt arbete för civilekonomexamen
22SC3D
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A61V5
Gruppnamn MANG
Typ Obl.
Period 19 jan - 7 jun
Självständigt arbete för civilekonomexamen
22SC3D
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A61V5
Gruppnamn MFÖR
Typ Obl.
Period 19 jan - 7 jun