Huvudmeny

Dataekonomutbildningen

180 hp, heltid 100%

Programinformation

Starttermin: HT 2011
Programkod: ADAEK
Programtillfälleskod: ADAEK11h
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Institutionen Handels- och IT-högskolan.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: inst.hit@hb.se.
Telefon: 033-435 401n - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.
Programansvarig Anna Palmquist

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2011

Marknadsföring för ekonomer
SMG011
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod IDA01138
Typ Obl.
Period 29 aug - 6 nov
Organisationsdesign och managementrecept
SOM011
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod IDA01140
Typ Obl.
Period 7 nov - 15 jan
System- och organisationsteori
NSO011
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod IDA01137
Typ Obl.
Period 29 aug - 6 nov
Systemanalys och design
NSA011
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod IDA01117
Typ Obl.
Period 7 nov - 15 jan

Våren 2012

Finansiell planering
SFI011
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod IDA01179
Typ Obl.
Period 26 mar - 3 jun
Grundläggande programmering med C#
NGC011
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod IDA01142
Typ Obl.
Period 16 jan - 25 mar
Introduktion till affärssystem
NAF011
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod IDA01145
Typ Obl.
Period 26 mar - 3 jun
Redovisningens grunder och tekniker
SRT011
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod IDA01143
Typ Obl.
Period 16 jan - 25 mar

Hösten 2012

Databasteknik
NDA01G
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod IDA01106
Typ Obl.
Period 3 sep - 11 nov
Ekonomistyrning 1
SES01G
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod IDA01128
Typ Obl.
Period 3 sep - 11 nov
Externredovisning
SEX01B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod IDA01130
Typ Obl.
Period 12 nov - 20 jan
Objektorienterad systemutveckling
21OS1B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod IDA01129
Typ Obl.
Period 12 nov - 20 jan

Våren 2013

Förändringsarbete och design av informationssystem
21FD1B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod IDA01181
Typ Obl.
Period 1 apr - 9 jun
Internationellt ledarskap
21IL1B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod IDA01182
Typ Obl.
Period 1 apr - 9 jun
Objektorienterad program- och webbutveckling med C#
21OW1B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod IDA01132
Typ Obl.
Period 21 jan - 31 mar
Strategisk marknadsföring
SSM011
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod IDA01180
Typ Obl.
Period 21 jan - 31 mar

Hösten 2013

Direkt- och interaktiv marknadsföring
SDI022
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A17H3
Typ Valbar.
Period 2 sep - 10 nov
Ekonomistyrning II
21EK1C
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A117H
Typ Valbar.
Period 11 nov - 19 jan
Marknadsundersökning och marknadsanalys
SMM022
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A22H3
Typ Valbar.
Period 11 nov - 20 jan
Performative Management Revision
SPV012
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A18H3
Typ Valbar.
Period 2 sep - 20 jan
Redovisningsteori och koncernredovisning
21RK2C
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A19H3
Typ Valbar.
Period 2 sep - 10 nov
Systemarkitekturer
21SA1C
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A23H3
Typ Obl.
Period 11 nov - 19 jan
Systemutvecklingsprojekt
21SU1C
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A20H3
Typ Obl.
Period 2 sep - 10 nov

Våren 2014

Forskningsmetoder på kandidatnivå
21FK1C
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A09V4
Typ Obl.
Period 20 jan - 30 mar
Projektledning
NPL01G
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A10V4
Typ Obl.
Period 20 jan - 30 mar
Självständigt arbete för kandidatexamen inom företagsekonomi
21KF1C
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A11V4
Typ Obl.
Period 31 mar - 8 jun
Självständigt arbete för kandidatexamen inom informatik
21KI1C
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A12V4
Typ Obl.
Period 31 mar - 8 jun