Huvudmeny

Energiingenjör

180 hp, heltid 100%

Programinformation

Starttermin: HT 2011
Programkod: KENER
Programtillfälleskod: KENER11h
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Institutionen Ingenjörshögskolan.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: inst.ih@hb.se.
Telefon: 033-435 401n - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.
Programansvarig Päivi Ylitervo

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2012

Energiteknik I
41K02B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod TEKN0521
Typ Obl.
Period 3 sep - 28 okt
Envariabelanalys
41A02A
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C179H
Gruppnamn S
Typ Obl.
Period 29 okt - 23 dec
Grundläggande statistik och försöksplanering
TT2311
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod TEKN0522
Gruppnamn N
Typ Obl.
Period 3 sep - 28 okt
Industriell IT och styrteknik
TE051A
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod TEKN0538
Typ Obl.
Period 29 okt - 23 dec
Linjär algebra
41A01A
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C158H
Gruppnamn S
Typ Obl.
Period 3 sep - 28 okt
Miljökunskap och miljöskydd
TT061A
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C47H2
Gruppnamn N
Typ Obl.
Period 29 okt - 23 dec

Våren 2013

Biologisk och termisk energiåtervinning
41N07B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod TEKN0600
Gruppnamn Allmän
Typ Obl.
Period 21 jan - 24 mar
Elkraftteknik
TE091B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod TEKN0605
Gruppnamn El
Typ Obl.
Period 25 mar - 9 jun
Ellära och elkretsteori
41N12B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod TEKN0604
Gruppnamn El
Typ Obl.
Period 21 jan - 24 mar
Energiteknik II
41N05B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod TEKN0602
Typ Obl.
Period 25 mar - 9 jun
Ventilations- och uppvärmningssystem – optimering
41N06B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod TEKN0603
Gruppnamn Allmän
Typ Obl.
Period 25 mar - 9 jun
Vindkraftteknik
41N10B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod TEKN0601
Typ Obl.
Period 21 jan - 24 mar

Hösten 2013

CAD för VVS-installationer
41N14C
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C67H3
Gruppnamn Allmän
Typ Valbar.
Period 28 okt - 22 dec
El-CAD och ritteknik
TE2311
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C68H3
Gruppnamn El
Typ Obl.
Period 2 sep - 27 okt
Flervariabelanalys
41E05B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C108H
Typ Valfri.
Period 28 okt - 23 mar
Industriprojekt för energiingenjörer
41N17C
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C70H3
Gruppnamn El
Typ Obl.
Period 28 okt - 22 dec
Industriprojekt för energiingenjörer
41N17C
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C69H3
Gruppnamn Allmän
Typ Obl.
Period 2 sep - 27 okt
Marknadsföring för ingenjörer
TI0821
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C06H3
Gruppnamn Allmän
Typ Valbar.
Period 28 okt - 22 dec
Projektteknik
TT141B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C18H3
Gruppnamn Allmän
Typ Obl.
Period 28 okt - 22 dec
Projektteknik
TT141B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C02H3
Gruppnamn El
Typ Obl.
Period 2 sep - 27 okt

Våren 2014

Elanläggnings- och och reläskyddsteknik
41N09C
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C12V4
Gruppnamn El
Typ Obl.
Period 20 jan - 23 mar
Examensarbete i energiteknik
41N12E
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C21V4
Typ Obl.
Period 24 mar - 8 jun
Fjärrvärme
41N16C
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C26V4
Gruppnamn Allmän
Typ Obl.
Period 20 jan - 23 mar
Industriell energihushållning
41N11C
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C37V4
Gruppnamn Allmän
Typ Obl.
Period 20 jan - 23 mar
Kraftelektronik
41N13C
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C46V4
Gruppnamn El
Typ Obl.
Period 20 jan - 23 mar

Hösten 2014

Grundläggande statistik och försöksplanering
TT2311
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C15H4
Gruppnamn S
Typ Obl.
Period 1 sep - 2 nov