Huvudmeny

Event Management

180 hp, heltid 100%

Programinformation

Starttermin: HT 2011
Programkod: SGEMA
Programtillfälleskod: SGEMA11h
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Varberg

Kontakt

Utbildningen ges vid Institutionen Handels- och IT-högskolan.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: inst.hit@hb.se.
Telefon: 033-435 401n - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.
Programansvarig Anders Hultén

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2011

Entreprenörskap och försäljning
21EF1A
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod IDA01184
Typ Obl.
Period 29 aug - 6 nov
Event som upplevelseproduktion
ÖEU011
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod IDA01183
Typ Obl.
Period 29 aug - 6 nov
Grundläggande marknadsföring för event
21ME1A
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod IDA01186
Typ Obl.
Period 7 nov - 15 jan
Redovisning för event
SRV011
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod IDA01185
Typ Obl.
Period 7 nov - 15 jan

Våren 2012

Event IT
NEI011
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod IDA01187
Typ Obl.
Period 16 jan - 3 jun
Organisering av event I
ÖOE011
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod IDA01189
Typ Obl.
Period 26 mar - 3 jun
Projektledning och praktiskt eventarbete
21PP1A
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod IDA01188
Typ Obl.
Period 16 jan - 3 jun

Hösten 2012

Eventmarknadsföring
21EM1C
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod IDA01194
Typ Obl.
Period 12 nov - 20 jan
Professionell försäljning
21PF1A
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod IDA01191
Typ Obl.
Period 3 sep - 11 nov
Storytelling som management av event
ÖST011
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod IDA01193
Typ Obl.
Period 12 nov - 20 jan
Strategisk marknadsföring för Event
21SE1B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod IDA01192
Typ Obl.
Period 3 sep - 11 nov

Våren 2013

Ekonomistyrning för event
21EV1A
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod IDA01203
Typ Obl.
Period 21 jan - 31 mar
Organisering av event II
SOE201
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod IDA01204
Typ Obl.
Period 1 apr - 9 jun
Projektbaserat utvecklingsarbete
21PR1A
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod IDA01202
Typ Obl.
Period 21 jan - 31 mar
Strategisk destinationsutveckling genom event
21DU1B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod IDA01205
Typ Obl.
Period 1 apr - 9 jun

Hösten 2013

Affärsjuridik I
JAF021
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A65H3
Typ Obl.
Period 2 sep - 19 jan
Balanserat management
SBM012
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A66H3
Typ Obl.
Period 2 sep - 19 jan
Direkt- och interaktiv marknadsföring
SDI022
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A67H3
Typ Obl.
Period 2 sep - 10 nov
Externredovisning
SEX01B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A73H3
Typ Obl.
Period 11 nov - 19 jan
Finansiell planering
SFI011
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A68H3
Typ Obl.
Period 2 sep - 10 nov
Makroekonomi
SMA101
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A69H3
Typ Obl.
Period 2 sep - 10 nov
Marknadskommunikation
SMK012
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A70H3
Typ Obl.
Period 2 sep - 10 nov
Marknadsundersökning och marknadsanalys
SMM022
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A74H3
Typ Obl.
Period 11 nov - 19 jan
Performative Management Revision
SPV012
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A71H3
Typ Obl.
Period 2 sep - 19 jan
Praktik för event managers
21PE1C
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A110H
Typ Obl.
Period 2 sep - 19 jan
Skandinavisk organisation och ledarskap
21SM1B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A75H3
Typ Obl.
Period 11 nov - 19 jan
Statistik I
21ST1A
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A76H3
Typ Obl.
Period 11 nov - 19 jan
Tjänstemarknadsföring och servicelogik
STS032
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A77H3
Typ Obl.
Period 11 nov - 19 jan

Våren 2014

Forskningsmetoder på kandidatnivå
21FK1C
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A59V4
Typ Obl.
Period 20 jan - 30 mar
Självständigt arbete för kandidatexamen inom företagsekonomi
21KF1C
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A67V4
Typ Obl.
Period 31 mar - 8 jun
Säljledning för event
21SL1B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A78V4
Typ Obl.
Period 20 jan - 30 mar