Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Magisterprogram i vårdvetenskap med inriktning mot akutsjukvård

60 hp, heltid 100% – distans

Programinformation

Starttermin: HT 2011
Programkod: VAMAS
Programtillfälleskod: VAMAS11h
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Distans - Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Institutionen för vårdvetenskap.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: inst.vhb@hb.se.
Telefon: 033-435 401n - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.
Programansvarig Henrik Andersson
Studie- och karriärvägledare Leane Johansson

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.
Hösten 2011
Anm. kod
T0001116
Typ
Obl.
Period
29 aug - 15 jan
Vårdande bedömning vid akuta tillstånd inom akutsjukvård
62AV01
Anm. kod
T0001117
Typ
Obl.
Period
29 aug - 15 jan
Våren 2012
Examensarbete i vårdvetenskap med inriktning mot akutsjukvård
62AX01
Anm. kod
T0001120
Typ
Obl.
Period
26 mar - 3 jun
Professionsstärkande ledarskap
62AP01
Anm. kod
T0001118
Typ
Obl.
Period
16 jan - 25 mar
Vetenskaplig metod - kvalitativa och kvantitativa ansatser
62AM01
Anm. kod
T0001119
Typ
Obl.
Period
16 jan - 25 mar