Huvudmeny

Magisterutbildning i Applied Textile Management

60 hp, heltid 100%

Programinformation

Starttermin: HT 2011
Programkod: DMAAT
Programtillfälleskod: DMAAT11h
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Institutionen Textilhögskolan.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: ths@hb.se.
Telefon: 033-435 401h - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.
Programansvarig JST

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2011

Kreativt affärsmannaskap i den textila värdekedjan
52KA01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D70H1
Typ Obl.
Period 3 okt - 6 nov
Logistik och efterfrågestyrda system
52SF01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D71H1
Typ Obl.
Period 29 aug - 2 okt
Produktutveckling och innovation i textil- och konfektionssektorn
52PU01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D72H1
Typ Obl.
Period 28 nov - 1 jan
Textila tillämpningar inom logistik och produktutveckling
52LP01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D73H1
Typ Obl.
Period 7 nov - 15 jan

Våren 2012

Efterfrågeprognoser
52DF01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D07V2
Typ Valbar.
Period 16 jan - 19 feb
Examensarbete i tillämpat textilt management
TET013
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D16V2
Typ Obl.
Period 26 mar - 3 jun
Fältstudie
TFS013
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D61V2
Typ Valbar.
Period 16 jan - 19 feb
Hållbar design
52HD01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D22V2
Typ Valbar.
Period 16 jan - 19 feb
Konsten att bedriva affärer
52AB01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D23V2
Typ Obl.
Period 20 feb - 25 mar