Huvudmeny

Magisterutbildning i Fashion Management med inriktning modemarknadsföring

60 hp, heltid 100%

Programinformation

Starttermin: HT 2011
Programkod: DMAFM
Programtillfälleskod: DMAFM11h1
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Institutionen Textilhögskolan.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: ths@hb.se.
Telefon: 033-435 401h - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.
Programansvarig LISH

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2011

Fashion Brand Management
52FB02
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D85H1
Typ Obl.
Period 29 aug - 2 okt
Fashion Retail Marketing
52FR01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D75H1
Typ Obl.
Period 7 nov - 15 jan
Fashion Visual Communication
52VK01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D76H1
Typ Obl.
Period 7 nov - 15 jan
Kreativt affärsmannaskap i den textila värdekedjan
52KA01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D70H1
Typ Obl.
Period 3 okt - 6 nov
Supportkurs i grafiska verktyg
TSG011
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D109H
Typ Valfri.
Period 3 okt - 6 nov

Våren 2012

Examensarbete i Fashion Management med inr. modemarknadsföring
SEF013
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D14V2
Typ Obl.
Period 26 mar - 3 jun
Konsten att bedriva affärer
52AB01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D23V2
Typ Obl.
Period 20 feb - 25 mar
Konsumentbeteende i modesektorn
52KM01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D24V2
Typ Obl.
Period 16 jan - 19 feb