Huvudmeny

Maskiningenjör - produktutveckling

180 hp, heltid 100%

Programinformation

Starttermin: HT 2011
Programkod: KMASK
Programtillfälleskod: KMASK11h
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Institutionen Ingenjörshögskolan.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: inst.ih@hb.se.
Telefon: 033-435 401n - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.
Kontaktperson Lars Ekström
Programansvarig Michael Tittus

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2012

Hållfasthetslära
TM091B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod TEKN0490
Typ Obl.
Period 3 sep - 28 okt
Kvalitet och ledningssystem
41I09B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod TEKN0489
Typ Obl.
Period 3 sep - 28 okt
Maskinelement
TM101C
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod TEKN0492
Typ Obl.
Period 29 okt - 23 dec
Metalliska Konstruktionsmaterial
TM031B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod TEKN0491
Typ Obl.
Period 29 okt - 23 dec

Våren 2013

Datorstödd konstruktion - Projekt
41M05C
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod TEKN0495
Typ Obl.
Period 25 mar - 9 jun
Datorstödd konstruktion fortsättningskurs
TM051B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod TEKN0494
Typ Obl.
Period 21 jan - 24 mar
Lean Management
41M08B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod TEKN0496
Typ Obl.
Period 25 mar - 9 jun
Tillverkningsteknologi
TM061B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod TEKN0493
Typ Obl.
Period 21 jan - 24 mar

Hösten 2013

Flervariabelanalys
41E05B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C108H
Typ Valfri.
Period 28 okt - 23 mar
Industriell ekonomi 2
41I01B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C11H3
Typ Obl.
Period 28 okt - 22 dec
Industriell IT och styrteknik
TE051A
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C12H3
Typ Obl.
Period 28 okt - 22 dec
Kvalitet och förbättringsverktyg
41I08B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C09H3
Typ Obl.
Period 2 sep - 27 okt
Projektteknik
TT141B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C02H3
Typ Obl.
Period 2 sep - 27 okt
Statistisk försöksplanering och kvalitetsstyrning
41I12B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C105H
Typ Obl.
Period 2 sep - 27 okt

Våren 2014

Examensarbete i maskinteknik
41M06E
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C25V4
Typ Obl.
Period 24 mar - 8 jun
Industridesign grundkurs
41M05B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C34V4
Typ Obl.
Period 20 jan - 23 mar
Produktutveckling M
TM1812
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C69V4
Typ Obl.
Period 20 jan - 23 mar