Huvudmeny

Masterutbildning i textilt management med inriktning fashion management

120 hp, heltid 100%

Programinformation

Starttermin: HT 2011
Programkod: SAFMA
Programtillfälleskod: SAFMA11h1
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a1@hb.se.
Telefon: 033-435 4011 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.
Programansvarig lish

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2011

Fashion Brand Management
52FB02
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D89H1
Typ Obl.
Period 29 aug - 2 okt
Fashion Retail Marketing
52FR01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D75H1
Typ Obl.
Period 7 nov - 15 jan
Fashion Visual Communication
52VK01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D76H1
Typ Obl.
Period 7 nov - 15 jan
Kreativt affärsmannaskap i den textila värdekedjan
52KA01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D70H1
Typ Obl.
Period 3 okt - 6 nov
Supportkurs i grafiska verktyg
TSG011
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D109H
Typ Valfri.
Period 3 okt - 6 nov

Våren 2012

Konsten att bedriva affärer
52AB01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D23V2
Typ Obl.
Period 20 feb - 25 mar
Konsumentbeteende i modesektorn
52KM01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D24V2
Typ Obl.
Period 16 jan - 19 feb
Projektledning och entreprenörskap
52PL01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D25V2
Typ Obl.
Period 26 mar - 3 jun
Vetenskaplig metodik och kommunikation
52VM01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D26V2
Typ Obl.
Period 26 mar - 3 jun

Hösten 2012

Avancerad detaljhandel
52AD01
Anm. kod D112H
Typ Obl.
Period 3 sep - 7 okt
Fältstudie i textilt management
52FS01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D40H2
Typ Obl.
Period 12 nov - 20 jan
Konsumentbeteende i modesektorn II
52KB01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D111H
Typ Obl.
Period 8 okt - 11 nov

Våren 2013

Examensarbete i textilt management
52TM01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D10V3
Typ Obl.
Period 21 jan - 9 jun