Huvudmeny

Masterutbildning i textilt management med inriktning styrning av textila värdekedjor

120 hp, heltid 100%

Programinformation

Starttermin: HT 2011
Programkod: TASTE
Programtillfälleskod: TASTE11h2
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a1@hb.se.
Telefon: 033-435 4011 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.
Programansvarig JST

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan är ej fastställd

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2011

Kreativt affärsmannaskap i den textila värdekedjan
52KA01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D70H1
Typ Obl.
Period 3 okt - 6 nov
Logistik och efterfrågestyrda system
52SF01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D91H1
Typ Obl.
Period 29 aug - 2 okt
Produktutveckling och innovation i textil- och konfektionssektorn
52PU01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D72H1
Typ Obl.
Period 28 nov - 1 jan
Textila tillämpningar inom logistik och produktutveckling
52LP01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D73H1
Typ Obl.
Period 7 nov - 15 jan

Våren 2012

Efterfrågeprognoser
52DF01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D07V2
Typ Valbar.
Period 16 jan - 19 feb
Fältstudie
TFS013
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D61V2
Typ Valbar.
Period 16 jan - 19 feb
Hållbar design
52HD01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D22V2
Typ Valbar.
Period 16 jan - 19 feb
Konsten att bedriva affärer
52AB01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D23V2
Typ Obl.
Period 20 feb - 25 mar
Projektledning och entreprenörskap
52PL01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D25V2
Typ Obl.
Period 26 mar - 3 jun
Vetenskaplig metodik och kommunikation
52VM01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D26V2
Typ Obl.
Period 26 mar - 3 jun

Hösten 2012

Avancerad inköpskurs
52AI01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D113H
Typ Obl.
Period 3 sep - 7 okt
Fältstudie i textilt management
52FS01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D40H2
Typ Obl.
Period 12 nov - 20 jan
Risk och resiliens i textila försörjningskedjor
52RR01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D108H
Typ Obl.
Period 8 okt - 11 nov

Våren 2013

Examensarbete i textilt management
52TM01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D29V3
Typ Obl.
Period 21 jan - 9 jun