Huvudmeny

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot ambulanssjukvård

60 hp, heltid 100%

Programinformation

Starttermin: HT 2011
Programkod: GAMBU
Programtillfälleskod: GAMBU11h
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Institutionen för vårdvetenskap.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: inst.vhb@hb.se.
Telefon: 033-435 401n - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.
Programansvarig Björn-Ove Suserud
Studie- och karriärvägledare Leane Johansson

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2011

Akutmedicin
62KA01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod T0000977
Typ Obl.
Period 29 aug - 15 jan
Prehospital akutsjukvård vid trauma
62MP01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod T0000979
Typ Obl.
Period 7 nov - 15 jan
Vårdande bedömning inom ambulanssjukvård
62MV01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod T0000978
Typ Obl.
Period 29 aug - 6 nov

Våren 2012

Ambulanssjukvård
62MA01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod T0000980
Typ Obl.
Period 16 jan - 3 jun
Examensarbete med inriktning mot ambulanssjukvård
62MX02
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod T0000981
Typ Obl.
Period 16 jan - 3 jun