Huvudmeny

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot anestesisjukvård

60 hp, heltid 100%

Programinformation

Starttermin: HT 2011
Programkod: GANES
Programtillfälleskod: GANES11h
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Institutionen för vårdvetenskap.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: inst.vhb@hb.se.
Telefon: 033-435 401n - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.
Programansvarig Eva Lagerström
Studie- och karriärvägledare Leane Johansson

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2011

Akutmedicin
62KA01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod T0000977
Typ Obl.
Period 29 aug - 15 jan
Anestesiologi
62NA01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod T0000982
Typ Obl.
Period 29 aug - 6 nov
Perioperativ vård med inriktning mot anestesisjukvård 1
62NP11
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod T0000983
Typ Obl.
Period 7 nov - 15 jan

Våren 2012

Examensarbete med inriktning mot anestesisjukvård
62NX01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod T0000985
Typ Obl.
Period 16 jan - 3 jun
Perioperativ vård med inriktning mot anestesisjukvård 2
62NP21
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod T0000984
Typ Obl.
Period 30 jan - 8 apr