Huvudmeny

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot distriktssköterska

75 hp, heltid 100% – distans

Programinformation

Starttermin: HT 2011
Programkod: GDIST
Programtillfälleskod: GDIST11h
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås - distans

Kontakt

Utbildningen ges vid Institutionen för vårdvetenskap.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: inst.vhb@hb.se.
Telefon: 033-435 401n - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.
Programansvarig ikki
Studie- och karriärvägledare Leane Johansson

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2011

Allmänmedicin innefattande allmän och speciell farmakologi
62DA01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod T0001012
Typ Obl.
Period 29 aug - 15 jan
Folkhälsa och folkhälsoarbete
62DF01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod T0001010
Typ Obl.
Period 29 aug - 6 nov
Ledarskap och vårdutveckling
62DL01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod T0001011
Typ Obl.
Period 7 nov - 15 jan

Våren 2012

Familjehälsovård med inriktning mot barnhälsovård och skolhälsovård
62DB01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod T0001013
Typ Obl.
Period 16 jan - 3 jun
Familjehälsovård med inriktning mot vuxna och äldre inkl. förskrivning av förbrukningsartiklar och tekniska hjälpmedel
62DÄ01
Anm. kod T0001014
Typ Obl.
Period 16 jan - 3 jun

Hösten 2012

Examensarbete med inriktning mot distriktssköterskans arbete
62DX01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod T0001015
Typ Obl.
Period 3 sep - 11 nov