Huvudmeny

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot intensivvård

60 hp, heltid 100%

Programinformation

Starttermin: HT 2011
Programkod: GINTE
Programtillfälleskod: GINTE11h
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Institutionen för vårdvetenskap.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: inst.vhb@hb.se.
Telefon: 033-435 401n - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.
Programansvarig Jonas Karlsson
Studie- och karriärvägledare Leane Johansson

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2011

Akutmedicin
62KA01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod T0000977
Typ Obl.
Period 29 aug - 15 jan
Intensivvårdsteknik
62II01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod T0000987
Typ Obl.
Period 7 nov - 15 jan
Vårdande bedömning inom intensivvård
62IV01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod T0000986
Typ Obl.
Period 29 aug - 6 nov

Våren 2012

Examensarbete med inriktning mot intensivvård
62IX02
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod T0000989
Typ Obl.
Period 16 jan - 3 jun
Omvårdnad inom intensivvård
62IO01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod T0000988
Typ Obl.
Period 16 jan - 3 jun