Huvudmeny

Textil produktutveckling och entreprenörskap

180 hp, heltid 100%

Programinformation

Starttermin: HT 2011
Programkod: TGDEP
Programtillfälleskod: DEPEN11h
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Institutionen Textilhögskolan.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: ths@hb.se.
Telefon: 033-435 401h - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.
Programansvarig Stig Nilsson

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2011

Design Management
SDM02C
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D21H1
Typ Obl.
Period 7 nov - 15 jan
Företagsekonomi med inriktning mot affärs- och produktutveckling
SFP01A
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D22H1
Typ Obl.
Period 29 aug - 6 nov
Grundläggande affärsmannaskap längs den textila värdekedjan
SGA011
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D69H1
Typ Obl.
Period 29 aug - 6 nov
Väveriteknik I
TVT021
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D24H1
Typ Obl.
Period 7 nov - 15 jan

Våren 2012

Färg och beredning med funktionella applikationer
51FA01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D20V2
Typ Obl.
Period 26 mar - 3 jun
Industridesign grundkurs
TID02A
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D43V2
Typ Obl.
Period 26 mar - 3 jun
Konfektionsteknik
51KT01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D44V2
Typ Obl.
Period 16 jan - 25 mar
Textil materiallära - grundkurs
51TG01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D46V2
Typ Obl.
Period 16 jan - 25 mar

Hösten 2012

Funktionell textil
51FT01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D74H2
Typ Obl.
Period 12 nov - 20 jan
Textil fördjupning - innovation
51TF01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D87H2
Typ Obl.
Period 3 sep - 20 jan
Trikåteknik
TTV10A
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D57H2
Typ Obl.
Period 3 sep - 11 nov

Våren 2013

Entreprenörskap och affärsutveckling
SEA01B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D23V3
Typ Obl.
Period 21 jan - 9 jun
Projektbaserat textilt utvecklingsarbete
51UT01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D50V3
Typ Obl.
Period 25 feb - 9 jun

Hösten 2013

Färglära för produktutveckling
TFP011
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D38H3
Typ Obl.
Period 30 sep - 10 nov
Hållbar textil utveckling
51HT01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D39H3
Typ Obl.
Period 23 dec - 19 jan
Produktutveckling - Varukonstruktion
51PV20
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D40H3
Typ Obl.
Period 2 sep - 29 sep
Projekt och projektplanering
51PP20
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D92H3
Typ Obl.
Period 11 nov - 22 dec
Textil projekt- och affärsutveckling
TPA012
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D41H3
Typ Obl.
Period 2 sep - 19 jan

Våren 2014

Digital produktvisualisering
51DV01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D09V4
Typ Obl.
Period 20 jan - 9 feb
Examensarbete i textil produktutveckling och entreprenörskap
TET012
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D18V4
Typ Obl.
Period 31 mar - 8 jun
Management och estetik med inriktning mot produktkommunikation
51SM01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D38V4
Typ Obl.
Period 10 feb - 30 mar
Vetenskaplig metod för textil produktutveckling
51MT01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D62V4
Typ Obl.
Period 3 mar - 30 mar