Huvudmeny

Textilingenjörsutbildning

180 hp, heltid 100%

Programinformation

Starttermin: HT 2011
Programkod: DTEIN
Programtillfälleskod: DTEIN11h
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Institutionen Textilhögskolan.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: ths@hb.se.
Telefon: 033-435 401h - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.
Programansvarig JST

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2011

Envariabelanalys
TEV01A
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D51H1
Typ Obl.
Period 7 nov - 15 jan
Linjär algebra
TRD01A
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D52H1
Typ Obl.
Period 29 aug - 6 nov
Trikåteknik
TTV10A
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D68H1
Typ Obl.
Period 29 aug - 6 nov
Väveriteknik I
TVT021
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D24H1
Typ Obl.
Period 7 nov - 15 jan

Våren 2012

Industridesign grundkurs
TID02A
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D43V2
Typ Obl.
Period 26 mar - 3 jun
Konfektionsteknik
51KT01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D44V2
Typ Obl.
Period 16 jan - 25 mar
Matematisk statistik
TVJ22A
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D45V2
Typ Obl.
Period 26 mar - 3 jun
Textil materiallära - grundkurs
51TG01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D46V2
Typ Obl.
Period 16 jan - 25 mar

Hösten 2012

Färg och beredning
51FÄ01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D75H2
Typ Obl.
Period 12 nov - 20 jan
Projektstyrning
51PS51
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D90H2
Typ Obl.
Period 3 sep - 30 sep
Statistisk försöksplanering
51SF01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D89H2
Typ Obl.
Period 1 okt - 11 nov
Textil mekanik och hållfasthetslära
51MH01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D86H2
Typ Obl.
Period 3 sep - 11 nov
Trikåteknik, påbyggnad
51TP01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D83H2
Typ Obl.
Period 12 nov - 23 dec
Väveriteknik, påbyggnad
51VP01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D81H2
Typ Obl.
Period 24 dec - 3 feb

Våren 2013

Hållbar affärs- och produktutveckling
51HB01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D36V3
Typ Obl.
Period 1 apr - 9 jun
Textil materialteknik
51TX01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D57V3
Typ Obl.
Period 4 feb - 9 jun
Textilkemi med miljökemi
TTM011
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D60V3
Typ Obl.
Period 21 jan - 31 mar
Vetenskaplig metod
51VE01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D80V3
Typ Valbar.
Period 17 jun - 4 aug

Hösten 2013

Grundläggande företagsekonomi
51FE01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D58H3
Typ Obl.
Period 2 sep - 10 nov
Kvalitets- och miljöstyrning
51KM01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D59H3
Typ Obl.
Period 2 sep - 10 nov
Produktionslogistik
51PL01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D60H3
Typ Obl.
Period 11 nov - 19 jan
Vetenskaplig metod och kommunikation
51VM01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D61H3
Typ Obl.
Period 11 nov - 19 jan

Våren 2014

Examensarbete för kandidatexamen, textilingenjör
TEX03C
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D15V4
Typ Obl.
Period 31 mar - 8 jun
Textilteknisk fördjupning - konfektionsteknik
51FK01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D58V4
Typ Valbar.
Period 20 jan - 30 mar
Textilteknisk fördjupning - Teknisk och funktionell textil
51AT01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D59V4
Typ Valbar.
Period 20 jan - 30 mar