Huvudmeny

Affärsinformatik med inriktning mot Internationell Marknadsföring och IT

240 hp, heltid 100%

Programinformation

Starttermin: HT 2012
Programkod: NGIMI
Programtillfälleskod: NGIMI12h
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a1@hb.se.
Telefon: 033-435 4011 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.
Programansvarig Rolf Appelkvist

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2012

Kinesiska för handel och IT – grundkurs I
21KI2A
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod IDA01126
Typ Valfri.
Period 8 okt - 20 jan
Marknadsföring för ekonomer
SMG011
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod IDA01123
Typ Obl.
Period 3 sep - 11 nov
Organisationsdesign och managementrecept
21OM1A
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod IDA01125
Typ Obl.
Period 12 nov - 20 jan
System- och organisationsteori
NSO011
Anm. kod IDA01122
Typ Obl.
Period 3 sep - 11 nov
Systemanalys och design
NSA011
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod IDA01105
Typ Obl.
Period 12 nov - 20 jan

Våren 2013

Grundläggande programmering med C#
NGC011
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod IDA01118
Typ Obl.
Period 21 jan - 31 mar
Introduktion till affärssystem
NAF011
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod IDA01120
Typ Obl.
Period 1 apr - 9 jun
Kinesiska för handel och IT – grundkurs I
21KI2A
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod IDA01127
Typ Valfri.
Period 21 jan - 24 mar
Redovisningens grunder och tekniker
SRT011
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod IDA01119
Typ Obl.
Period 21 jan - 31 mar
Samhällsekonomi
21SH1A
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod IDA01121
Typ Obl.
Period 1 apr - 9 jun

Hösten 2013

Databasteknik
NDA01G
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A24H3
Typ Obl.
Period 2 sep - 10 nov
Ekonomistyrning I
21ES1B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A25H3
Typ Obl.
Period 2 sep - 10 nov
Externredovisning
SEX01B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A26H3
Typ Obl.
Period 11 nov - 19 jan
Objektorienterad systemutveckling 1
21OB1B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A118H
Typ Valbar.
Period 11 nov - 19 jan

Våren 2014

e-Business
22EB2D
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A79V4
Typ Obl.
Period 31 mar - 8 jun
Informationssäkerhet ur ett globalt perspektiv
21IG1A
Anm. kod A18V4
Typ Obl.
Period 31 mar - 8 jun
Objektorienterad systemutveckling 2
21OB2B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A80V4
Typ Obl.
Period 20 jan - 30 mar
Strategisk marknadsföring
SSM011
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A08V4
Typ Obl.
Period 20 jan - 30 mar

Hösten 2015

Konsumentbeteende – ett skandinaviskt perspektiv
21KB1C
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A40H5
Typ Obl.
Period 31 aug - 8 nov
Samhällsvetenskapliga forskningsmetoder
22SF2D
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A80H5
Typ Obl.
Period 31 aug - 8 nov
Självständigt arbete för kandidatexamen inom företagsekonomi
21KF1C
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A42H5
Typ Obl.
Period 9 nov - 17 jan
Självständigt arbete för kandidatexamen inom informatik
21KI1C
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A41H5
Typ Valbar.
Period 9 nov - 17 jan

Våren 2016

Internationell marknadsföring
A1IM1C
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A104V
Typ Obl.
Period 18 jan - 27 mar
Objektorienterad applikationsutveckling
C1OA1B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C177V
Typ Valbar.
Period v 03 - v 12
Projektledning
NPL01G
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C61V6
Typ Obl.
Period 18 jan - 27 mar
Självständigt arbete för kandidatexamen inom företagsekonomi
21KF1C
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A105V
Typ Obl.
Period 28 mar - 5 jun
Självständigt arbete för kandidatexamen inom informatik
21KI1C
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C62V6
Typ Obl.
Period 28 mar - 5 jun