Huvudmeny

Bibliotekarie

180 hp, heltid 100%

Programinformation

Starttermin: HT 2012
Programkod: NGBIB
Programtillfälleskod: NGBIB12h
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se.
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)
BIB12_BIB13_Informationskompetenser_H14.pdf
BIB12_BIS2_H13.pdf
BIB12_Infkomplär_V14.pdf
Kursrapport BIB12 31BVF2 VT15.pdf
Kursrapport_BIB11_BIB12_SocMed_V13.pdf
kursrapport_BIB11_BIB12_UtvUnderhWebbsidor_V13.pdf
Kursrapport_BIB12_BiA2_V14.pdf
Kursrapport_BIB12_Biblredskap_H13.pdf
Kursrapport_BIB12_BIFÄ1_V13.pdf
Kursrapport_BIB12_BiS1_H12.pdf
kursrapport_BIB12_Fildeln_H13.pdf
Kursrapport_BIB12_KO2_H13.pdf
Kursrapport_BIB12_profinfosökning_V14.pdf
kursrapport_BIB12_vagledSI_H13.pdf
Programrapport_BIB12_DV12.pdf

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2013

Att vägleda i samhällsinformation
31BAV1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B15H3
Typ Valbar.
Period 9 dec - 19 jan
Bibliotek i samhället 2
31BBI2
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B13H3
Typ Obl.
Period 7 okt - 10 nov
Bibliotekens redskap och arbetsmetoder 1
31BRA1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B46H3
Typ Obl.
Period 2 sep - 6 okt
Fildelning och Internetpolitik
31BFI1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B16H3
Typ Valbar.
Period 9 dec - 19 jan
Kunskapsorganisation 2: kontrollerade vokabulärer
31BKV2
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B14H3
Typ Obl.
Period 7 nov - 6 dec
Skolbibliotek: funktion och verksamhet
31BSF1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B68H3
Typ Valbar.
Period 9 dec - 19 jan

Våren 2014

Barn, unga, läsning och samhället
31BUL1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B48V4
Typ Valbar.
Period 1 maj - 8 jun
Bibliotek och användare 2
31BIA2
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B35V4
Typ Obl.
Period 20 feb - 23 mar
Information Resource Management
31BIH1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B59V4
Typ Valbar.
Period 1 maj - 8 jun
Informationskompetens och lärande
31BIP1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B25V4
Typ Obl.
Period 24 mar - 30 apr
Klassifikation: SAB-systemet och klassifikationsteori
31BSS1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B44V4
Typ Valbar.
Period 1 maj - 8 jun
Litteraturförmedling på bibliotek
31BLF1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B45V4
Typ Valbar.
Period 1 maj - 8 jun
Professionell informationssökning
31BPI1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B11V4
Typ Obl.
Period 20 jan - 19 feb

Hösten 2014

Att leda och utveckla biblioteksverksamheter
31BAL1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B61H4
Typ Obl.
Period 6 nov - 7 dec
Bibliometrins grunder
31BBG1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B13H4
Typ Valbar.
Period 8 dec - 18 jan
Bibliotekens redskap och arbetsmetoder 2
31BRA2
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B12H4
Typ Obl.
Period 6 okt - 5 nov
Elektronisk publicering med XHTML och CSS
31BEL1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B15H4
Typ Valbar.
Period 8 dec - 18 jan
Informationskompetenser
31BIT1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B60H4
Typ Valbar.
Period 8 dec - 18 jan
Kulturpolitik
31BKU1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B14H4
Typ Valbar.
Period 8 dec - 18 jan
Kunskapsorganisation 3: Bibliografisk samverkan
31BBS3
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B57H4
Typ Obl.
Period 1 sep - 5 okt

Våren 2015

Biblioteks- och informationsvetenskapliga fältstudier 2
31BFÄ2
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B06V5
Typ Obl.
Period 19 jan - 18 feb
Kandidatuppsats
31BUP1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B20V5
Typ Obl.
Period 23 mar - 7 jun
Vetenskapsteori och forskningsmetoder II
31BVF2
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B19V5
Typ Obl.
Period 19 feb - 22 mar