Huvudmeny

Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode

120 hp, heltid 100%

Programinformation

Starttermin: HT 2012
Programkod: DTMBU
Programtillfälleskod: DTMBU12h
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a1@hb.se.
Telefon: 033-435 4011 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.
Biträdande programansvarig Katrin Tijburg

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2012

Grundläggande affärsmannaskap längs den textila värdekedjan
SGA011
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D47H2
Typ Obl.
Period 3 sep - 11 nov
Grundläggande företagsekonomi
51FE01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D78H2
Typ Obl.
Period 3 sep - 11 nov
Säljteknik och butikskommunikation
SSB01A
Anm. kod D104H
Typ Obl.
Period 12 nov - 20 jan
Trikåteknik
TTV10A
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D53H2
Typ Obl.
Period 12 nov - 20 jan

Våren 2013

Ledarskap och kommunikation med presentationsteknik
51LK01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D16V3
Typ Obl.
Period 21 jan - 31 mar
Redovisningens grunder och tekniker
TRT011
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D17V3
Typ Obl.
Period 21 jan - 31 mar
Textil materiallära - grundkurs
51TG01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D55V3
Typ Obl.
Period 1 apr - 9 jun
Väveriteknik för Butikschefer
51VT01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D65V3
Typ Obl.
Period 1 apr - 9 jun

Hösten 2013

Färg och beredning med reklamationshantering
TFB03A
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D75H3
Typ Obl.
Period 2 sep - 10 nov
Inköp och miljö
51MI01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D80H3
Typ Obl.
Period 11 nov - 19 jan
Konfektionsteknik med textil produktanalys
51PA20
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D110H
Typ Obl.
Period 11 nov - 19 jan
Marknadsföring
51MA01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D82H3
Typ Obl.
Period 2 sep - 10 nov

Våren 2014

Examensarbete för butikschefer, inriktning textil och mode
SEA02B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D13V4
Typ Obl.
Period 31 mar - 8 jun
Fältstudie för butikschefer
51FS01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D24V4
Typ Valbar.
Period 24 feb - 30 mar
Juridik för butikschefer
51JB01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D31V4
Typ Obl.
Period 20 jan - 23 feb

Hösten 2014

Framtidens modebutik
51FR01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D41H4
Typ Obl.
Period 1 sep - 9 nov
Ledarskap och hållbar textil utveckling
51LE10
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D68H4
Typ Obl.
Period 10 nov - 18 jan
Mode, kommunikation och detaljhandel
51MD01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D73H4
Typ Obl.
Period 1 sep - 9 nov
Textilt management i ett detaljhandelsperspektiv
51LE50
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D100H
Typ Obl.
Period 10 nov - 29 mar

Våren 2015

Examensarbete för butikschefer, kandidatexamen
51LE60
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D64V5
Typ Obl.
Period 30 mar - 7 jun
Textilt management i ett detaljhandelsperspektiv
51LE50
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D100H
Typ Obl.
Period v 04 - v 13
Textilt management i ett detaljhandelsperspektiv
51LE70
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D53V5
Typ Valbar.
Period 19 jan - 29 mar
Vetenskaplig metod för butikschefer
51VB01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D54V5
Typ Obl.
Period v 04 - v 13