Huvudmeny

Energiingenjör

180 hp, heltid 100%

Programinformation

Starttermin: HT 2012
Programkod: TGENE
Programtillfälleskod: KENER12h
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a1@hb.se.
Telefon: 033-435 4011 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.
Programansvarig Päivi Ylitervo

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2012

Envariabelanalys
41A02A
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C179H
Gruppnamn N
Typ Obl.
Period 29 okt - 23 dec
Förnyelsebar energi
41N15A
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod TEKN0608
Typ Obl.
Period 3 sep - 28 okt
Grundläggande matematik
TT011A
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod TEKN0529
Gruppnamn S
Typ Obl.
Period 3 sep - 28 okt
Introduktion Energiteknik
TK2211
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod TEKN0607
Typ Obl.
Period 3 sep - 28 okt
Linjär algebra
41A01A
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C158H
Gruppnamn N
Typ Obl.
Period 3 sep - 28 okt
Naturvetenskap
TT041A
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod TEKN0531
Gruppnamn S
Typ Obl.
Period 29 okt - 23 dec

Våren 2013

Elteknik
41N04B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod TEKN0609
Typ Obl.
Period 21 jan - 8 aug
Introduktion till Byggteknik med Ritteknik
41B02A
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod TEKN0610
Typ Obl.
Period 21 jan - 24 mar
Termodynamik
TT051A
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C23V3
Typ Obl.
Period 25 mar - 9 jun
Ventilation och uppvärmningssystem
TB0121
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod TEKN0611
Typ Obl.
Period 25 mar - 9 jun

Hösten 2013

Energiteknik I
41K02B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C43H3
Typ Obl.
Period 16 sep - 27 okt
Envariabelanalys
41A02A
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C44H3
Gruppnamn S
Typ Obl.
Period 28 okt - 22 dec
Flervariabelanalys
41E05B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C108H
Typ Valfri.
Period 28 okt - 23 mar
Grundläggande statistik och försöksplanering
TT2311
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C45H3
Gruppnamn N
Typ Obl.
Period 2 sep - 27 okt
Industriell IT och styrteknik
TE051A
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C12H3
Typ Obl.
Period 28 okt - 22 dec
Linjär algebra
41A01A
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C62H3
Gruppnamn S
Typ Obl.
Period 2 sep - 27 okt
Miljökunskap och miljöskydd
TT061A
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C47H3
Gruppnamn N
Typ Obl.
Period 28 okt - 22 dec

Våren 2014

Biologisk och termisk energiåtervinning
41N07B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C05V4
Gruppnamn Allmän
Typ Obl.
Period 20 jan - 23 mar
Elkraftteknik
TE091B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C13V4
Gruppnamn El
Typ Obl.
Period 24 mar - 8 jun
Ellära och elkretsteori
41N12B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C14V4
Gruppnamn El
Typ Obl.
Period 20 jan - 23 mar
Energiteknik II
41N05B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C17V4
Typ Obl.
Period 24 mar - 8 jun
Ventilations- och uppvärmningssystem – optimering
41N06B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C79V4
Gruppnamn Allmän
Typ Obl.
Period 24 mar - 8 jun
Vindkraftteknik
41N10B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C80V4
Typ Obl.
Period 20 jan - 23 mar

Hösten 2014

CAD för VVS-installationer
41N14C
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C25H4
Gruppnamn Allmän
Typ Valbar.
Period 3 nov - 18 jan
El-CAD och ritteknik
TE2311
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C26H4
Gruppnamn El
Typ Obl.
Period 1 sep - 2 nov
Industriprojekt för energiingenjörer
41N17C
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C28H4
Gruppnamn El
Typ Obl.
Period 3 nov - 18 jan
Industriprojekt för energiingenjörer
41N17C
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C27H4
Gruppnamn Allmän
Typ Obl.
Period 1 sep - 2 nov
Marknadsföring för ingenjörer
41I28M
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C29H4
Gruppnamn Allmän
Typ Valbar.
Period 3 nov - 18 jan
Projektteknik
TT141B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C30H4
Gruppnamn El
Typ Obl.
Period 1 sep - 2 nov
Projektteknik
TT141B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C18H4
Gruppnamn Allmän
Typ Obl.
Period 3 nov - 18 jan

Våren 2015

Elanläggnings- och och reläskyddsteknik
41N09C
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C21V5
Gruppnamn El
Typ Obl.
Period 19 jan - 22 mar
Examensarbete i energiteknik
41N12E
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C22V5
Typ Obl.
Period 23 mar - 7 jun
Fjärrvärme
41N16C
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C23V5
Gruppnamn Allmän
Typ Obl.
Period 19 jan - 22 mar
Industriell energihushållning
41N11C
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C24V5
Gruppnamn Allmän
Typ Obl.
Period 19 jan - 22 mar
Kraftelektronik
41N13C
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C25V5
Gruppnamn El
Typ Obl.
Period 19 jan - 22 mar

Hösten 2015

Grundläggande statistik och försöksplanering
TT2311
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C38H5
Gruppnamn Allmän
Typ
Period 31 aug - 1 nov
Grundläggande statistik och försöksplanering
TT2311
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C38H5
Gruppnamn El
Typ
Period 31 aug - 1 nov
Miljövetenskap och miljöskydd för en mer hållbar utveckling
41A06A
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C16H5
Gruppnamn Allmän
Typ
Period 31 aug - 1 nov
Miljövetenskap och miljöskydd för en mer hållbar utveckling
41A06A
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C16H5
Gruppnamn El
Typ
Period 31 aug - 1 nov
Tillämpad matematik och statistik
A105TG
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C94H5
Gruppnamn El
Typ
Period 31 aug - 1 nov
Tillämpad matematik och statistik
A105TG
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C94H5
Gruppnamn Allmän
Typ
Period 31 aug - 1 nov