Huvudmeny

Event Management

180 hp, heltid 100%

Programinformation

Starttermin: HT 2012
Programkod: SGEMA
Programtillfälleskod: SGEMA12h
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Varberg

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a1@hb.se.
Telefon: 033-435 4011 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.
Programansvarig Anders Hultén

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2012

Entreprenörskap och försäljning
21EF1A
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod IDA01195
Typ Obl.
Period 3 sep - 11 nov
Event som upplevelseproduktion
ÖEU011
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod IDA01190
Typ Obl.
Period 3 sep - 11 nov
Grundläggande marknadsföring för event
21ME1A
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod IDA01197
Typ Obl.
Period 12 nov - 20 jan
Redovisning för event
SRV011
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod IDA01196
Typ Obl.
Period 12 nov - 20 jan

Våren 2013

Event IT
NEI011
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod IDA01198
Typ Obl.
Period 21 jan - 31 mar
Eventledning och praktiskt eventarbete
ÖVE011
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod IDA01201
Typ Obl.
Period 1 apr - 9 jun
Organisering av event I
ÖOE011
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod IDA01200
Typ Obl.
Period 1 apr - 9 jun
Projektledning för event
21PE1A
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod IDA01199
Typ Obl.
Period 21 jan - 31 mar

Hösten 2013

Eventmarknadsföring
21EM1C
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A80H3
Typ Obl.
Period 11 nov - 19 jan
Professionell försäljning
21PF1A
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A78H3
Typ Obl.
Period 2 sep - 10 nov
Storytelling som management av event
ÖST011
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A81H3
Typ Obl.
Period 11 nov - 19 jan
Strategisk marknadsföring för Event
21SE1B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A79H3
Typ Obl.
Period 2 sep - 10 nov

Våren 2014

Ekonomistyrning för event
21EV1A
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A52V4
Typ Obl.
Period 20 jan - 30 mar
Organisering av event II
SOE201
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A61V4
Typ Obl.
Period 31 mar - 8 jun
Projektbaserat utvecklingsarbete
21PR1A
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A63V4
Typ Obl.
Period 20 jan - 30 mar
Strategisk destinationsutveckling genom event
21DU1B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A70V4
Typ Obl.
Period 31 mar - 8 jun

Hösten 2014

Praktik för event managers
21PE1C
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A62H4
Typ Valbar.
Period 1 sep - 18 jan

Våren 2015

Forskningsmetoder på kandidatnivå
21FK1C
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A53V5
Typ Obl.
Period 19 jan - 29 mar
Självständigt arbete för kandidatexamen inom företagsekonomi
21KF1C
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A52V5
Typ Obl.
Period 30 mar - 7 jun
Säljledning för event
21SL1B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A51V5
Typ Obl.
Period 19 jan - 29 mar