Huvudmeny

Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma

210 hp, heltid 100%

Programinformation

Starttermin: HT 2012
Programkod: LGFÖB
Programtillfälleskod: LGFÖB12h
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se.
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Programansvarig Christina Rask Swensson
Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2012

Utbildningsvetenskaplig kärna I för pedagogiskt verksamma i förskolan
11FB10
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E72H2
Typ Obl.
Period 3 sep - 2 jun

Våren 2013

Barnet och förskolan - förskoledidaktiska aspekter för pedagogiskt verksamma i förskolan
11FB20
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E26V3
Typ Obl.
Period 20 maj - 1 sep

Hösten 2013

Barn, kultur och kommunikation - i ett förskoledidaktiskt perspektiv för pedagogiskt verksamma i förskolan
11FB40
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E68H3
Typ Obl.
Period 18 nov - 19 jan
Förskoledidaktiska perspektiv - barn, naturvetenskap och teknik för pedagogiskt verksamma i förskolan
11FB30
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E67H3
Typ Obl.
Period 26 aug - 17 nov

Våren 2014

Didaktik,estetiska lärprocesser och barns meningsskapande i språk, kommunikation och matematik för pedagogiskt verksamma
12FB60
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E75V4
Typ Obl.
Period 9 jun - 31 aug
Utbildningsvetenskaplig kärna II för pedagogiskt verksamma i förskolan
11FB50
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E22V4
Typ Obl.
Period 20 jan - 1 jun

Hösten 2014

Utbildningsvetenskaplig kärna III för pedagogiskt verksamma i förskolan: Vetenskapliga perspektiv
11FB70
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E35H4
Typ Obl.
Period 1 sep - 9 nov

Våren 2015

Examensarbete: Att utforska pedagogiskt arbete för pedagogiskt verksamma i förskolan
11FB75
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E71V5
Typ Obl.
Period v 04 - v 23