Huvudmeny

Förskollärarutbildning

210 hp, heltid 100%

Programinformation

Starttermin: HT 2012
Programkod: LGFÖR
Programtillfälleskod: LGFÖR12h
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se.
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Programansvarig Camilla Carlsson
Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2012

Utbildningsvetenskaplig kärna för förskollärare I
11FK10
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E53H2
Typ Obl.
Period 3 sep - 20 jan

Våren 2013

Barnet och förskolan - förskoledidaktiska aspekter
11FK20
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E27V3
Typ Obl.
Period 21 jan - 9 jun

Hösten 2013

Barn, kultur och kommunikation - i ett förskoledidaktiskt perspektiv
11FK30
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E51H3
Typ Obl.
Period 2 sep - 19 jan

Våren 2014

Förskoledidaktiska perspektiv – barn, naturvetenskap och teknik
11FK40
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E20V4
Typ Obl.
Period 20 jan - 8 jun

Hösten 2014

Utbildningsvetenskaplig kärna för förskollärare II
11FK51
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E32H4
Typ Obl.
Period 1 sep - 18 jan
Utbytesstudier: Utbildningsvetenskaplig kärna för förskollärare II
11FK5I
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E64H4
Typ Valbar.
Period 1 sep - 18 jan

Våren 2015

Didaktik, estetiska läroprocesser och barns meningsskapande i språk, kommunikation och matematik
12FK60
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E26V5
Typ Obl.
Period 19 jan - 7 jun

Hösten 2015

Examensarbete: Att utforska pedagogiskt arbete för förskollärare
11FK75
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E45H5
Typ Obl.
Period 9 nov - 17 jan
Utbildningsvetenskaplig kärna för förskollärare III: Vetenskapliga perspektiv
11FK71
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E62H5
Typ Obl.
Period 31 aug - 8 nov