Huvudmeny

Industriell ekonomi - affärsingenjör

180 hp, heltid 100%

Programinformation

Starttermin: HT 2012
Programkod: KINAF
Programtillfälleskod: KINAF12h
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a1@hb.se.
Telefon: 033-435 4011 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.
Programansvarig Sara Lorén

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2013

Byggnadsteknik
41B11B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C08H3
Gruppnamn Bygg
Typ Obl.
Period 2 sep - 27 okt
Flervariabelanalys
41E05B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C108H
Typ Valfri.
Period 28 okt - 23 mar
Industriell ekonomi 2
41I01B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C11H3
Typ Obl.
Period 28 okt - 22 dec
Industriell IT och styrteknik
TE051A
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C12H3
Gruppnamn Maskin
Typ Obl.
Period 28 okt - 22 dec
Kvalitet och förbättringsverktyg
41I08B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C09H3
Gruppnamn Maskin
Typ Obl.
Period 2 sep - 27 okt
Kvalitet och ledningssystem
41I09B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C10H3
Typ Obl.
Period 2 sep - 27 okt
Produktion I
TB061B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C13H3
Gruppnamn Bygg
Typ Obl.
Period 28 okt - 22 dec
Statistisk försöksplanering och kvalitetsstyrning
41I12B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C105H
Typ Obl.
Period 2 sep - 27 okt

Våren 2014

Fastighetsförvaltning
TB171A
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C82V4
Typ Obl.
Period 24 mar - 8 jun
Industriell ekonomi 3
TI0712
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C36V4
Typ Obl.
Period 24 mar - 8 jun
Lean Management
41M08B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C47V4
Typ Obl.
Period 24 mar - 8 jun
Mätningsteknik
TB031A
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C60V4
Typ Obl.
Period 24 mar - 8 jun
Produktionsteknik och Tillverkningsmetoder
41M07B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C68V4
Typ Obl.
Period 20 jan - 23 mar

Hösten 2014

Byggnadsprojekt
41B17B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C10H4
Gruppnamn Bygg
Typ Obl.
Period 3 nov - 19 jan
Materialplanering och styrning på grundnivå
41I29M
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C42H4
Typ Obl.
Period 3 nov - 18 jan
Mekaniska konstruktioner
41I30M
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C47H4
Gruppnamn Maskin
Typ Obl.
Period 3 nov - 18 jan
Projektarbete i kvalitetsteknik
41I07C
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C40H4
Typ Obl.
Period 1 sep - 2 nov
Supply Chain Management & Inköp (LOG 2)
41I04B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C48H4
Typ Obl.
Period 1 sep - 26 okt

Våren 2015

Examensarbete i Industriell ekonomi
41I17E
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C79V5
Typ Obl.
Period 19 jan - 7 jun
Innemiljö
41B05C
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C04V5
Gruppnamn Bygg
Typ Obl.
Period 23 mar - 7 jun
Produktion II
41I18B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C80V5
Gruppnamn Bygg
Typ Obl.
Period 19 jan - 22 mar
Produktionssimulering
41I33P
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C94V5
Gruppnamn Maskin
Typ Obl.
Period 23 mar - 7 jun
Produktutveckling
41P14P
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C89V5
Gruppnamn Maskin
Typ Obl.
Period 19 jan - 22 mar

Hösten 2015

Miljövetenskap och miljöskydd för en mer hållbar utveckling
41A06A
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C16H5
Gruppnamn Bygg
Typ Obl.
Period 31 aug - 1 nov
Miljövetenskap och miljöskydd för en mer hållbar utveckling
41A06A
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C16H5
Gruppnamn Maskin
Typ Obl.
Period 31 aug - 1 nov
Projektteknik
41I14B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C15H5
Gruppnamn Maskin
Typ Obl.
Period 31 aug - 1 nov
Projektteknik
41I14B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C15H5
Gruppnamn Bygg
Typ Obl.
Period 31 aug - 1 nov