Huvudmeny

Industriell ekonomi - logistikingenjör

180 hp, heltid 100%

Programinformation

Starttermin: HT 2012
Programkod: KINLO
Programtillfälleskod: KINLO12h
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a1@hb.se.
Telefon: 033-435 4011 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.
Programansvarig Mats Nilhag

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2012

Grundläggande matematik
TT011A
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod TEKN0529
Gruppnamn S
Typ Obl.
Period 3 sep - 28 okt
Introduktion till industriell ekonomi med akademiskt skrivande och presentationsteknik
41I10A
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod TEKN0552
Typ Obl.
Period 3 sep - 28 okt
Matematik för ingenjörer 1
TT111A
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod TEKN0554
Typ Obl.
Period 29 okt - 23 dec
Miljökunskap och miljöskydd
TT061A
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod TEKN0553
Gruppnamn N
Typ Obl.
Period 3 sep - 28 okt
Naturvetenskap
TT041A
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod TEKN0531
Gruppnamn S
Typ Obl.
Period 29 okt - 23 dec
Projektteknik
TT141B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod TEKN0523
Gruppnamn N
Typ Obl.
Period 29 okt - 23 dec

Våren 2013

Grundläggande statistik med regressionsanalys
TT131A
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod TEKN0557
Typ Obl.
Period 25 mar - 9 jun
Industriell ekonomi 1
TT0221
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod TEKN0558
Typ Obl.
Period 25 mar - 9 jun
Matematik för ingenjörer 2
TT121A
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod TEKN0555
Typ Obl.
Period 21 jan - 24 mar
Projektarbete 1 inom logistik
TI031A
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod TEKN0556
Typ Obl.
Period v - v 04

Hösten 2013

Flervariabelanalys
41E05B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C108H
Typ Valfri.
Period 28 okt - 23 mar
Industriell ekonomi 2
41I01B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C11H3
Typ Obl.
Period 28 okt - 22 dec
Kvalitet och förbättringsverktyg
41I08B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C09H3
Typ Obl.
Period 2 sep - 27 okt
Kvalitet och ledningssystem
41I09B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C10H3
Typ Obl.
Period 2 sep - 27 okt
Marknadsföring för ingenjörer
TI0821
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C06H3
Typ Obl.
Period 28 okt - 22 dec
Statistisk försöksplanering och kvalitetsstyrning
41I12B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C105H
Typ Obl.
Period 2 sep - 27 okt

Våren 2014

Industriell ekonomi 3
TI0712
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C36V4
Typ Obl.
Period 24 mar - 8 jun
Lean Management
41M08B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C47V4
Typ Obl.
Period 24 mar - 8 jun
Logistikens verktyg och metoder (LOG 1)
41I03B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C84V4
Typ Obl.
Period 20 jan - 23 mar
Produktionsteknik och Tillverkningsmetoder
41M07B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C68V4
Typ Obl.
Period 20 jan - 23 mar

Hösten 2014

Materialplanering och styrning på grundnivå
41I29M
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C42H4
Typ Obl.
Period 3 nov - 18 jan
Projektarbete 2 inom logistik
41L05P
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C49H4
Typ Obl.
Period 3 nov - 18 jan
Projektarbete i kvalitetsteknik
41I07C
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C40H4
Typ Obl.
Period 1 sep - 2 nov
Supply Chain Management & Inköp (LOG 2)
41I04B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C48H4
Typ Obl.
Period 1 sep - 26 okt

Våren 2015

Examensarbete i Industriell ekonomi
41I17E
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C79V5
Typ Obl.
Period 19 jan - 7 jun
Logistiska teorier och deras tillämpning
41L03L
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C101V
Typ Obl.
Period 19 jan - 22 mar
Produktionssimulering
41I33P
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C94V5
Typ Obl.
Period 23 mar - 7 jun

Hösten 2015

Miljövetenskap och miljöskydd för en mer hållbar utveckling
41A06A
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C16H5
Gruppnamn S
Typ Obl.
Period 31 aug - 1 nov
Projektteknik
41I14B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C15H5
Gruppnamn S
Typ Obl.
Period 31 aug - 1 nov