Huvudmeny

Magisterutbildning i Applied Textile Management

60 hp, heltid 100%

Programinformation

Starttermin: HT 2012
Programkod: DMAAT
Programtillfälleskod: DMAAT12h1
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Institutionen Textilhögskolan.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: ths@hb.se.
Telefon: 033-435 401h - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.
Programansvarig JST

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2012

Kreativt affärsmannaskap i den textila värdekedjan
52KA01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D11H2
Typ Obl.
Period 3 sep - 11 nov
Logistik och efterfrågestyrda system
52SF01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D12H2
Typ Obl.
Period 3 sep - 11 nov
Produktutveckling och innovation i textil- och konfektionssektorn
52PU01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D13H2
Typ Obl.
Period 3 dec - 6 jan
Textila tillämpningar inom logistik och produktutveckling
52LP01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D14H2
Typ Obl.
Period 12 nov - 20 jan

Våren 2013

Examensarbete i tillämpat textilt management
TET013
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D03V3
Typ Obl.
Period 1 apr - 9 jun
Konsten att bedriva affärer
52AB01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D02V3
Typ Obl.
Period 25 feb - 31 mar
Vetenskaplig metodik och kommunikation
52VM01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D01V3
Typ Obl.
Period 21 jan - 24 feb