Huvudmeny

Magisterutbildning i Fashion Management med inriktning modemarknadsföring

60 hp, heltid 100%

Programinformation

Starttermin: HT 2012
Programkod: DMAFM
Programtillfälleskod: DMAFM12h
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Institutionen Textilhögskolan.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: ths@hb.se.
Telefon: 033-435 401h - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.
Programansvarig Jonas Larsson

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2012

Fashion Brand Management
52FB01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D34H2
Typ Obl.
Period 3 sep - 11 nov
Fashion Retail Marketing
52FR01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D38H2
Typ Obl.
Period 12 nov - 20 jan
Fashion Visual Communication
52VK01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D39H2
Typ Obl.
Period 12 nov - 20 jan
Kreativt affärsmannaskap i den textila värdekedjan
52KA01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D25H2
Typ Obl.
Period 3 sep - 11 nov

Våren 2013

Examensarbete i Fashion Management med inr. modemarknadsföring
SEF013
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D04V3
Typ Obl.
Period 1 apr - 9 jun
Konsten att bedriva affärer
52AB01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D02V3
Typ Obl.
Period 25 feb - 31 mar
Vetenskaplig metodik och kommunikation
52VM01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D01V3
Typ Obl.
Period 21 jan - 24 feb