Huvudmeny

Maskiningenjör - produktutveckling

180 hp, heltid 100%

Programinformation

Starttermin: HT 2012
Programkod: KMASK
Programtillfälleskod: KMASK12h
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a1@hb.se.
Telefon: 033-435 4011 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.
Kontaktperson Lars Ekström
Programansvarig Michael Tittus

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2012

Envariabelanalys
41A02A
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C179H
Typ Obl.
Period 29 okt - 23 dec
Linjär algebra
41A01A
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C158H
Typ Obl.
Period 3 sep - 28 okt
Maskinteknisk introduktionskurs
TM0221
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod TEKN0497
Typ Obl.
Period 3 sep - 28 okt
Miljökunskap och miljöskydd
TT061A
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C47H2
Typ Obl.
Period 29 okt - 23 dec

Våren 2013

Datorstödd konstruktion
TM121B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod TEKN0498
Typ Obl.
Period 21 jan - 24 mar
Matematisk statistik
TT091A
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod TEKN0499
Typ Obl.
Period 25 mar - 9 jun
Mekanik
TT081A
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C32V3
Typ Obl.
Period 21 jan - 24 mar
Termodynamik
TT051A
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C23V3
Typ Obl.
Period 25 mar - 9 jun

Hösten 2013

Flervariabelanalys
41E05B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C108H
Typ Valfri.
Period 28 okt - 23 mar
Hållfasthetslära
TM091B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C58H3
Typ Obl.
Period 2 sep - 27 okt
Kvalitet och ledningssystem
41I09B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C10H3
Typ Obl.
Period 2 sep - 27 okt
Maskinelement
TM101C
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C59H3
Typ Obl.
Period 28 okt - 22 dec
Materialkunskap
41M09B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C104H
Typ Obl.
Period 28 okt - 22 dec

Våren 2014

Datorstödd konstruktion - Projekt
41M05C
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C10V4
Typ Obl.
Period 24 mar - 8 jun
Datorstödd konstruktion fortsättningskurs
TM051B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C11V4
Typ Obl.
Period 20 jan - 23 mar
Produktionsteknik och Tillverkningsmetoder
41M07B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C68V4
Typ Obl.
Period 20 jan - 23 mar
Tillverkningsteknologi
TM061B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C86V4
Typ Obl.
Period 24 mar - 8 jun

Hösten 2014

FEM-analys
41P03B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C117H
Typ Obl.
Period 3 nov - 18 jan
Projektteknik
TT141B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C30H4
Typ Obl.
Period 1 sep - 2 nov
Statistisk försöksplanering och kvalitetsstyrning
41I12B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C37H4
Typ Obl.
Period 1 sep - 2 nov
Styr- och reglerteknik
41P04B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C24H4
Typ Obl.
Period 3 nov - 16 jan

Våren 2015

Energiteknik för maskiningenjörer
41P08M
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C88V5
Typ Obl.
Period 23 mar - 7 jun
Examensarbete i maskinteknik
41P06E
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C87V5
Typ Obl.
Period 19 jan - 7 jun
Produktutveckling
41P14P
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C89V5
Typ Obl.
Period 19 jan - 22 mar