Huvudmeny

Masterutbildning: Digitala tjänster - kultur, information & kommunikation

120 hp, heltid 100% – distans

Programinformation

Starttermin: HT 2012
Programkod: BMADT
Programtillfälleskod: BMADT12h
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Övrig tid
Studieort: Borås - distans

Utbildning diplomerad inom hållbar utveckling

Vi förbereder dig för att kunna möta dagens samhällsutmaningar, dels i dina framtida professioner och dels som samhällsmedborgare. Därför är det viktigt att hållbarhetsfrågor integreras i utbildningen. Denna utbildning innehåller kurs som är diplomerad inom hållbar utveckling. Det innebär att kursen uppfyller fastställda kvalitetskriterier som säkerställer att hållbar utveckling är tydligt sammankopplat med kursplaner och examinationsmoment. Läs mer om hållbar utveckling inom utbildningen.

Utlandsstudier

Det här programmet innehåller möjlighet till utlandsstudier.

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se.
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)
Kursrapport_MADI12_MADT12_Interaktionsdesign_V13.pdf
Kursrapport_MADI12_MADT12_VetPubl_H12.pdf

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2013

Metoder för forskning och utveckling inom digitala tjänster
32TFU1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B36H3
Typ Obl.
Period 2 sep - 17 jan
Verksamhetsförlagt projektarbete
32TVP1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B43H3
Typ Obl.
Period 2 sep - 17 jan

Våren 2014

Examensarbete på masternivå
ÖTEX14
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B19V4
Typ Obl.
Period 20 jan - 8 jun