Huvudmeny

Masterutbildning i textilt management med inriktning fashion management

120 hp, heltid 100%

Programinformation

Starttermin: HT 2012
Programkod: SAFMA
Programtillfälleskod: SAFMA12h1
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a1@hb.se.
Telefon: 033-435 4011 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.
Programansvarig Jonas Larsson

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2012

Fashion Brand Management
52FB01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D37H2
Typ Obl.
Period 3 sep - 11 nov
Fashion Retail Marketing
52FR01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D38H2
Typ Obl.
Period 12 nov - 20 jan
Fashion Visual Communication
52VK01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D39H2
Typ Obl.
Period 12 nov - 20 jan
Kreativt affärsmannaskap i den textila värdekedjan
52KA01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D28H2
Typ Obl.
Period 3 sep - 11 nov

Våren 2013

Konsten att bedriva affärer
52AB01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D02V3
Typ Obl.
Period 25 feb - 31 mar
Konsumentbeteende i modesektorn
52KM01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D11V3
Typ Obl.
Period 1 apr - 9 jun
Projektledning och entreprenörskap
52PL01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D12V3
Typ Obl.
Period 1 apr - 9 jun
Vetenskaplig metodik och kommunikation
52VM01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D01V3
Typ Obl.
Period 21 jan - 24 feb

Hösten 2013

Avancerad detaljhandel
52AD01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D22H3
Typ Obl.
Period 2 sep - 10 nov
Fältstudie i textilt management
52FS01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D20H3
Typ Obl.
Period 11 nov - 19 jan
Konsumentbeteende i modesektorn II
52KB01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D23H3
Typ Obl.
Period 2 sep - 10 nov

Våren 2014

Examensarbete i textilt management
52TM01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D19V4
Typ Obl.
Period 20 jan - 8 jun