Huvudmeny

Masterutbildning i textilt management med inriktning styrning av textila värdekedjor

120 hp, heltid 100%

Programinformation

Starttermin: HT 2012
Programkod: TASTE
Programtillfälleskod: TASTE12h1
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a1@hb.se.
Telefon: 033-435 4011 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.
Programansvarig JST

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2012

Kreativt affärsmannaskap i den textila värdekedjan
52KA01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D30H2
Typ Obl.
Period 3 sep - 11 nov
Logistik och efterfrågestyrda system
52SF01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D33H2
Typ Obl.
Period 3 sep - 11 nov
Produktutveckling och innovation i textil- och konfektionssektorn
52PU01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D13H2
Typ Obl.
Period 3 dec - 6 jan
Textila tillämpningar inom logistik och produktutveckling
52LP01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D14H2
Typ Obl.
Period 12 nov - 20 jan

Våren 2013

Efterfrågeprognoser
52DF01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D13V3
Typ Obl.
Period 1 apr - 9 jun
Konsten att bedriva affärer
52AB01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D02V3
Typ Obl.
Period 25 feb - 31 mar
Projektledning och entreprenörskap
52PL01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D12V3
Typ Obl.
Period 1 apr - 9 jun
Vetenskaplig metodik och kommunikation
52VM01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D01V3
Typ Obl.
Period 21 jan - 24 feb

Hösten 2013

Fältstudie i textilt management
52FS01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D20H3
Typ Obl.
Period 11 nov - 19 jan
Management och estetik på avancerad nivå
52ME02
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D104H
Typ Obl.
Period 2 sep - 10 nov
Risk och resiliens i textila försörjningskedjor
52RR01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D21H3
Typ Obl.
Period 2 sep - 10 nov

Våren 2014

Examensarbete i textilt management
52TM01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D19V4
Typ Obl.
Period 20 jan - 8 jun