Huvudmeny

Masterutbildning i textilteknik

120 hp, heltid 100%

Programinformation

Starttermin: HT 2012
Programkod: TATEX
Programtillfälleskod: TATEX12h
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a1@hb.se.
Telefon: 033-435 4011 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.
Programansvarig Anders Persson

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2012

Fiberteknik I
52FT01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D16H2
Typ Obl.
Period 3 sep - 11 nov
Fiberteknik II
52FK01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D08H2
Typ Obl.
Period 31 dec - 20 jan
Polymerteknik
52PT01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D19H2
Typ Obl.
Period 3 sep - 11 nov
Ytkemi och kemisk behandling
52YK01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D10H2
Typ Obl.
Period 12 nov - 30 dec

Våren 2013

Projektledning och entreprenörskap
52PL01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D12V3
Typ Obl.
Period 1 apr - 9 jun
Textil konstruktion och produktutveckling
52KP01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D08V3
Typ Obl.
Period 25 feb - 31 mar
Textilteknologi
52TK01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D14V3
Typ Obl.
Period 1 apr - 9 jun
Vetenskaplig metodik och kommunikation
52VM01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D01V3
Typ Obl.
Period 21 jan - 24 feb

Hösten 2013

Smarta textilier
52SX01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D24H3
Typ Obl.
Period 2 sep - 19 jan
Textilt management
52TX01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D25H3
Typ Obl.
Period 2 sep - 10 nov

Våren 2014

Examensarbete i textilteknik
52TT02
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D20V4
Typ Obl.
Period 20 jan - 8 jun