Huvudmeny

Organisations- och personalutvecklare i samhället

180 hp, heltid 100%

Programinformation

Starttermin: HT 2012
Programkod: SGOPS
Programtillfälleskod: SGOPS12h
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a2@hb.se.
Telefon: 033-435 4012 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.
Programansvarig Goran Puaca
Studie- och karriärvägledare Susanne Fogelkvist

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2012

Arbetsorganisation, utveckling och lärande
SAU01A
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E01H2
Typ Obl.
Period 12 nov - 20 jan
Introduktion till vetenskapsteori och metod
11OU20
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E02H2
Typ Obl.
Period 8 okt - 11 nov
Organisation, bildning och profession
11OU10
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E03H2
Typ Obl.
Period 3 sep - 7 okt

Våren 2013

Arbetsrätt
11AR10
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E37V3
Typ Obl.
Period 21 jan - 31 mar
Ekonomistyrning
11ES00
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E39V3
Typ Obl.
Period 6 maj - 9 jun
Grundläggande företagsekonomi
11FE00
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E38V3
Typ Obl.
Period 1 apr - 5 maj

Hösten 2013

Arbetsvetenskaplig teori
11OA33
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E08H3
Typ Obl.
Period 11 nov - 19 jan
Det moderna arbetslivets framväxt
11OA30
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E09H3
Typ Obl.
Period 2 sep - 6 okt
Psykosociala aspekter
11OU30
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E10H3
Typ Obl.
Period 7 okt - 10 nov

Våren 2014

Arbetets påverkan på samhälle, organisation och individ
11OA43
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E54V4
Typ Obl.
Period 24 feb - 30 mar
Kvantitativ och kvalitativ metod
11OA45
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E55V4
Typ Obl.
Period 31 mar - 4 maj
Organisation och ledarskap
11OA40
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E53V4
Typ Obl.
Period 20 jan - 23 feb
Tillämpningsarbete
11OA48
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E56V4
Typ Obl.
Period 5 maj - 8 jun

Hösten 2014

Etik och hållbar utveckling i arbetslivet
11OU53
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E57H4
Typ Obl.
Period 6 okt - 9 nov
HR i teori och praktik
11OU58
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E72H4
Typ Obl.
Period 15 dec - 16 jan
Rekrytering
11OU50
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E59H4
Typ Obl.
Period 1 sep - 5 okt
Utvärdering
11OU55
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E71H4
Typ Obl.
Period 3 nov - 14 dec

Våren 2015

Identitet och styrning i dagens arbetsliv
11OA60
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E62V5
Typ Obl.
Period v 04 - v 08
Kandidatuppsats
11OA68
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E73V5
Typ Obl.
Period v 14 - v 23
Samhällsvetenskaplig metod
11OA63
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E72V5
Typ Obl.
Period v 09 - v 13

Valbara kurser på OPUS-programmet