Huvudmeny

Sjuksköterskeutbildning

180 hp, heltid 100%

Programinformation

Starttermin: HT 2012
Programkod: GSJUK
Programtillfälleskod: GSJUK12h
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a2@hb.se.
Telefon: 033-435 4012 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.
Programansvarig Ingela Rydström
Studie- och karriärvägledare Emelie Källquist

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2012

Humanbiologi
MHU011
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod T0000851
Typ Obl.
Period 12 nov - 20 jan
Introduktion till vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad
VVI011
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod T0000850
Typ Obl.
Period 3 sep - 11 nov

Våren 2013

Klinisk omvårdnad: Allmän omvårdnad
61SA01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod T0000874
Typ Obl.
Period 11 feb - 9 jun
Mikrobiologi och vårdhygien
61SM01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod T0000873
Typ Obl.
Period 21 jan - 10 feb

Hösten 2013

Farmakologi och läkemedelsräkning
61SF01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod F22H3
Typ Obl.
Period 7 okt - 10 nov
Klinisk medicin: Somatisk ohälsa och sjukdom
61SO01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod F23H3
Typ Obl.
Period 2 sep - 6 okt
Klinisk omvårdnad: Somatisk hälsa, ohälsa och sjukdom
61SH01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod F24H3
Typ Obl.
Period 11 nov - 19 jan

Våren 2014

Klinisk medicin: Psykisk ohälsa och sjukdom
61SÄ01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod F01V4
Typ Obl.
Period 20 jan - 23 mar
Klinisk medicin: Psykisk ohälsa och sjukdom
61SÄ01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod F02V4
Typ Obl.
Period 7 apr - 8 jun
Klinisk omvårdnad: Psykisk hälsa, ohälsa och sjukdom
61SP01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod F04V4
Typ Obl.
Period 7 apr - 8 jun
Klinisk omvårdnad: Psykisk hälsa, ohälsa och sjukdom
61SP01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod F03V4
Typ Obl.
Period 20 jan - 23 mar
Klinisk omvårdnad: Somatisk hälsa, ohälsa och sjukdom
61SH01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod F24H3
Typ Obl.
Period 20 jan - 8 jun

Hösten 2014

Klinisk medicin: Multifaktoriell ohälsa och sjukdom
61SU01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod F06H4
Typ Obl.
Period 22 dec - 18 jan
Klinisk omvårdnad: Hälsobefrämjande och förebyggande vård
61SÖ01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod F42H4
Typ Obl.
Period 17 nov - 21 dec
Klinisk omvårdnad: Hälsobefrämjande och förebyggande vård
61SÖ01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod F41H4
Typ Obl.
Period 6 okt - 9 nov
Klinisk omvårdnad: Hälsobefrämjande och förebyggande vård
61SÖ01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod F07H4
Typ Obl.
Period 1 sep - 4 okt
Komplex vård
61SK01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod F40H4
Typ Obl.
Period 10 nov - 21 dec
Komplex vård
61SK01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod F39H4
Typ Obl.
Period 6 okt - 16 nov
Komplex vård
61SK01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod F08H4
Typ Obl.
Period 1 sep - 11 okt
Omvårdnad av patienter med sviktande vitala funktioner
61SV01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod F09H4
Typ Valbar.
Period 1 sep - 5 okt
Pediatrisk omvårdnad
61SD01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod F10H4
Typ Valbar.
Period 13 okt - 16 nov
Smärta och smärtlindring
61SS01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod F11H4
Typ Valbar.
Period 17 nov - 21 dec

Våren 2015

Examensarbete
61SX01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod F01V5
Typ Obl.
Period 23 feb - 7 jun
Slutexaminationer i klinisk omvårdnad
61SL01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod F02V5
Typ Obl.
Period 23 feb - 7 jun
Vetenskaplig teori och metod
61ST01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod F03V5
Typ Obl.
Period 19 jan - 22 feb