Huvudmeny

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot ambulanssjukvård

60 hp, heltid 100%

Programinformation

Starttermin: HT 2012
Programkod: GAMBU
Programtillfälleskod: GAMBU12h
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Institutionen för vårdvetenskap.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: inst.vhb@hb.se.
Telefon: 033-435 401n - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.
Programansvarig Björn-Ove Suserud
Programadministratör Irene Höglund Lammassaari
Studie- och karriärvägledare Emelie Källquist

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2012

Akutmedicin
62KA01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod T0000991
Typ Obl.
Period 3 sep - 20 jan
Prehospital akutsjukvård vid trauma
62MP01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod T0001123
Typ Obl.
Period 12 nov - 20 jan
Vårdande bedömning inom ambulanssjukvård
62MV01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod T0000992
Typ Obl.
Period 3 sep - 11 nov

Våren 2013

Ambulanssjukvård
62MA01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod T0000994
Typ Obl.
Period 21 jan - 9 jun
Examensarbete med inriktning mot ambulanssjukvård
62MX02
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod T0000995
Typ Obl.
Period 21 jan - 9 jun