Huvudmeny

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot anestesisjukvård

60 hp, heltid 100%

Programinformation

Starttermin: HT 2012
Programkod: GANES
Programtillfälleskod: GANES12h
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Institutionen för vårdvetenskap.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: inst.vhb@hb.se.
Telefon: 033-435 401n - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.
Programansvarig Eva Lagerström
Programadministratör Irene Höglund Lammassaari
Studie- och karriärvägledare Emelie Källquist

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2012

Akutmedicin
62KA01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod T0000991
Typ Obl.
Period 3 sep - 20 jan
Anestesiologi
62NA01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod T0000996
Typ Obl.
Period 3 sep - 11 nov
Perioperativ vård med inriktning mot anestesisjukvård 1
62NP11
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod T0000997
Typ Obl.
Period 12 nov - 20 jan

Våren 2013

Examensarbete med inriktning mot anestesisjukvård
62NX01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod T0000999
Typ Obl.
Period 21 jan - 9 jun
Perioperativ vård med inriktning mot anestesisjukvård 2
62NP21
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod T0000998
Typ Obl.
Period 4 feb - 14 apr