Huvudmeny

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot intensivvård

60 hp, heltid 100%

Programinformation

Starttermin: HT 2012
Programkod: GINTE
Programtillfälleskod: GINTE12h
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Institutionen för vårdvetenskap.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: inst.vhb@hb.se.
Telefon: 033-435 401n - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.
Programansvarig Berit Lindahl
Programadministratör Irene Höglund Lammassaari
Studie- och karriärvägledare Emelie Källquist

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2012

Akutmedicin
62KA01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod T0000991
Typ Obl.
Period 3 sep - 20 jan
Intensivvårdsteknik
62II01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod T0001001
Typ Obl.
Period 12 nov - 20 jan
Vårdande bedömning inom intensivvård
62IV01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod T0001000
Typ Obl.
Period 3 sep - 11 nov

Våren 2013

Examensarbete med inriktning mot intensivvård
62IX02
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod T0001003
Typ Obl.
Period 21 jan - 9 jun
Omvårdnad inom intensivvård
62IO01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod T0001002
Typ Obl.
Period 21 jan - 9 jun