Huvudmeny

Textilingenjörsutbildning

180 hp, heltid 100%

Programinformation

Starttermin: HT 2012
Programkod: DTEIN
Programtillfälleskod: DTEIN12h
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a1@hb.se.
Telefon: 033-435 4011 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.
Programansvarig Mats Johansson

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2012

Envariabelanalys
TEV01A
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D55H2
Typ Obl.
Period 12 nov - 20 jan
Linjär algebra
TRD01A
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D56H2
Typ Obl.
Period 3 sep - 11 nov
Trikåteknik
TTV10A
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D57H2
Typ Obl.
Period 3 sep - 11 nov
Väveriteknik I
TVT021
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D48H2
Typ Obl.
Period 12 nov - 20 jan

Våren 2013

Industridesign grundkurs
TID02A
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D37V3
Typ Obl.
Period 1 apr - 9 jun
Konfektionsteknik
51KT01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D40V3
Typ Obl.
Period 21 jan - 31 mar
Matematisk statistik
TVJ22A
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D44V3
Typ Obl.
Period 1 apr - 9 jun
Textil materiallära - grundkurs
51TG01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D56V3
Typ Obl.
Period 21 jan - 31 mar

Hösten 2013

Färg och beredning
51FÄ01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D62H3
Typ Obl.
Period 11 nov - 19 jan
Projekt och projektplanering
51PP20
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D92H3
Typ Obl.
Period 11 nov - 22 dec
Statistisk försöksplanering
51SF01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D63H3
Typ Obl.
Period 30 sep - 10 nov
Textil mekanik och hållfasthetslära
51MH01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D64H3
Typ Obl.
Period 2 sep - 10 nov
Trikåteknik, påbyggnad
51TP20
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D107H
Typ Obl.
Period 2 sep - 29 sep
Väveriteknik, påbyggnad
51VP01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D65H3
Typ Obl.
Period 23 dec - 2 feb

Våren 2014

Hållbar affärs- och produktutveckling
51HB01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D27V4
Typ Obl.
Period 31 mar - 8 jun
Textil materialteknik
51TX20
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D72V4
Typ Obl.
Period 3 feb - 8 jun
Textilkemi med miljökemi
TTM011
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D57V4
Typ Obl.
Period 20 jan - 30 mar
Väveriteknik, påbyggnad
51VP01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D65H3
Typ Obl.
Period 20 jan - 2 feb

Hösten 2014

Grundläggande företagsekonomi
51FE01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D110H
Typ Obl.
Period 1 sep - 9 nov
Kvalitets- och miljöstyrning
51KM01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D67H4
Typ Obl.
Period 1 sep - 9 nov
Produktionslogistik
51PL01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D77H4
Typ Obl.
Period 10 nov - 18 jan
Textila konstruktioner och provningsteknik
51TE01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D103H
Typ Obl.
Period 10 nov - 18 jan

Våren 2015

Examensarbete för kandidatexamen, textilingenjör
TEX03C
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D73V5
Typ Obl.
Period 30 mar - 7 jun
Textilteknisk fördjupning - konfektionsteknik
51FK01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D08V5
Typ Valbar.
Period 19 jan - 29 mar
Textilteknisk fördjupning - Teknisk och funktionell textil
51AT01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D04V5
Typ Valbar.
Period v 04 - v 13